Boreal bygger tre ferjer i Tyrkia med opsjon på flere

Publisert: 17.10.2019 kl. 11.30
Multi Maritime i Førde står bak de nye Boreal-ferjene, som bygges i Tyrkia. Illustrasjon: Multi Maritime
Multi Maritime i Førde står bak de nye Boreal-ferjene, som bygges i Tyrkia. Illustrasjon: Multi Maritime
Boreal har signert kontrakt med det tyrkiske verftet Sedef på bygging av tre nye ferjer og har opsjon på ytterligere to ferjer. Dette bekrefter kommunikasjonsrådgiver Jon Kristian Fadnes i selskapet overfor Maritimt Magasin.

Kontrakten mellom den norske fergeoperatøren og verftet i Tyrkia ble inngått allerede tidlig i sommer, men har ikke vært offentliggjort av rederiet.

To av ferjene, som blir bygg 212 og 213 hos Sedef, er av design MM 105 FE EL og 109 meter lange. Som betegnelsen sier er dette elektriske ferjer og levering av verftet er satt til desember 2020 og februar 2021. Designet er levert av Multi Maritime i Førde.

Molde-Vestnes
Etter det Maritimt Magasin erfarer skal disse to ferjene settes inn i sambandet Molde-Vestnes. Boreal Sjø AS som har sitt hovedkontor i Stavanger vant anbudet om å trafikkere denne strekningen for Statens Vegvesen. Kontraktsperioden er fra 1.1. 2021 og ut 2028 med opsjoner.

Verdien på kontrakten ble ved kontraktssignering oppgitt til 1,9 milliarder kroner. Det skal gå fire ferjer i dette sambandet som er Norges femte mest trafikkerte ferjesamband. Det betyr avganger hvert 20. minutt på dagtid ukedagene. Også helgetrafikken skal styrkes noe i forhold til dagens tilbud.

To av ferjene som skal settes inn når Boreal overtar for Fjord1 skal være elektriske ferjer mens to skal være hybrider. Om dette blir nybygg eller ombygging av eksisterende ferjer har Boreal ikke offentliggjort ennå.

Tjøtta-Forvik
Den tredje ferjen som Boreal har bestilt hos Sedef  er av design MM 75 FE EL, også den designet av Multi Maritime i Førde. Denne får en lengde på 80,5 meter og får byggenummer 211 hos Sedef. Levering fra verftet er satt til april 2021.
Etter det Maritimt Magasin har grunn til å tro skal denne ferja settes inn på sambandet Tjøtta-Forvik på fylkesvei 17 i Nordland. Denne veistrekningen blir også kalt Kystriksveien, og ferjesambandet knytter sammen kommunene Vevelstad og Alstadhaug.

Oppstart i 2020
Kontrakten med Nordland fylkeskommune har oppstart 1. januar 2020 og har en varighet på åtte år med mulighet for inntil to års forlengelse. Rederiet skal drive en direkterute mellom de to anløpsstedene der det er krav om en 60-bilers ferje med muligheter for en 50-bilers ferje i en overgangsfase til den nye ferja er på plass. I tillegg skal det drives en lokalrute som både vil gå mellom Tjøtta og Forvik og også anløpe flere mindre steder. Her er det krav om en ferje som tar minimum 25 personbilenheter.

Verftet Sedef Gemi Endustrisi som skal bygge de tre ferjene for Boreal ligger i Tuzla like utenfor Istanbul i Tyrkia. De har ikke bygd ferjer for norske rederier tidligere, men har erfaring fra en rekke skipstyper. Sedef har blant annet bygd ro-ro ferjer for kanadiske Seaspan og forlenget og bygd om ro-ro skip for Stena Line sin irske virksomhet.

Frode Rabbevåg

frode[a]maritimt.com

Relaterte artikler