Brigg Vind styrker havvindsatsningen

Publisert: 28.03.2023 kl. 10.59
 Det planlagte havneanlegget i Mandal er et av de nærmeste til Sørlige Nordsjø II og store arealer er tilgjengelige for utvidelse av havnen Partnerne i havvindkonsortiet Illustrasjon: GOT.
Det planlagte havneanlegget i Mandal er et av de nærmeste til Sørlige Nordsjø II og store arealer er tilgjengelige for utvidelse av havnen Partnerne i havvindkonsortiet Illustrasjon: GOT.
Havvindkonsortiet Brigg Vind har signert en intensjonsavtale med Windport AS i Mandal for å samarbeide om utvikling av havneanlegg til bruk i forbindelse med konstruksjon og sammenstilling av havvindparken for første fase av Sørlige Nordsjø II.

 Utvidelse av lokal havnekapasitet er viktig for å levere på Norges langsiktige havvindmål. For å imøtekomme utbyggingen av første fase av Sørlige Nordsjø II, et havvindprosjekt på inntil 1500 MW, er nødvendig havnekapasitet beregnet til å være ca. 150.000-200.000 kvadratmeter.

Brigg Vind er et samarbeid mellom Vårgrønn, Å Energi og Corio. Vårgrønn er Norges største rendyrkede havvindselskap, Å Energi er et av Norges ledende fornybare energiselskaper, og Corio, med hovedkontor i Storbritannia, er en internasjonal havvindutvikler. Vårgrønn er prosjektleder for Brigg Vind-konsortiet.

STERK, KOMPETENT OG LOKAL PARTNER 
– Vi er glade for at vi har signert et samarbeid med en sterk, kompetent og lokal partner som tilbyr svært gode havnefasiliteter for Sørlige Nordsjø II og som vil bidra til å skape positive lokale ringvirkninger i regionen, sier Olav Hetland, konsernsjef i Vårgrønn, Steffen Syvertsen konsernsjef i Å Energi, og Ole Bigum Nielsen, leder for Engineering & Construction i Corio, i en felles uttalelse.

Det planlagte havneanlegget i Mandal er et av de nærmeste til Sørlige Nordsjø II og store arealer er tilgjengelige for utvidelse av havnen. Gjennom intensjonsavtalen har Brigg Vind som mål å gi støtten og kompetansen Windport AS trenger for å sette i gang tidligfaseplanlegging og investeringer med hensyn til innovativ og konkurranse¬dyktig havneinfrastruktur og -tjenester.

STOR VERDI 
– Vi er veldig glade for å ha signert en intensjonsavtale med Brigg Vind. Erfaringen og kompetansen hos partnerne til Brigg Vind er av stor verdi for Windport i vårt arbeid med å utvikle en effektiv og bærekraftig havvindhavn på Agder, sier Øystein S. Pedersen, administrerende direktør i Global Ocean Technology, selskapet som eier Windport AS.

Global Ocean Technology er et offshore- og marinteknologikonsern med base i Sør-Norge.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler