Brunvoll bygger et av landets største solcelleanlegg

Publisert: 05.07.2023 kl. 12.54
Oversiktsbilde av Brunvoll’s fabrikk på Årø i Molde, hvor de mørke feltene tilsvarer de 2900 panelene som anlegget skal bestå av. Illustrasjon: BlueTec AS
Oversiktsbilde av Brunvoll’s fabrikk på Årø i Molde, hvor de mørke feltene tilsvarer de 2900 panelene som anlegget skal bestå av. Illustrasjon: BlueTec AS

Brunvoll har en tydelig bærekraftstrategi og jobber kontinuerlig med å redusere sitt fotavtrykk. På bakgrunn av dette har Brunvoll nå valgt å bruke et tosifret millionbeløp for å montere 7400 kvadratmeter med solceller på fabrikken i Molde. Dette vil gi en årlig energiproduksjon på 1.350.000 kWh, som tilsvarer 25 prosent av fabrikkens forbruk av elektrisk energi.

Mer enn 97 prosent av Brunvolls energiforbruk kommer fra elektrisitet og fjernvarme, som begge allerede har lavt karbonavtrykk på grunn av vannkraft og biobrensel. Energi er imidlertid ikke noe vi kan sløse med og dette vil bidra til å redusere avhengigheten av konvensjonelle energikilder, redusere belastningen på strømnettet og øke andelen fra fornybare energikilder.

STERKT ENGASJEMENT 
– Brunvoll og våre eiere har et sterkt engasjement for lokalsamfunnene vi opererer i, og en tydelig forankret bærekraftstrategi. Vi takker nok en gang våre eiere for tilliten til å gjøre denne type investeringer som ikke er drevet ut fra et finansielt perspektiv, men fra et ektefølt ønske om å bidra til en grønnere forretningsdrift, sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal

Forbruksmønsteret til Brunvoll sin fabrikk i Molde tilsier at 75 prosent av energien som solcelleanlegget produserer vil kunne benyttes av bedriften, mens resterende vil bli sendt ut på det lokale strømnettet. Effekten på anlegget vil bli 1640 kWp og den årlige produksjonen på 1.350.000 kWh vil utgjøre 25 prosent av fabrikkens forbruk av elektrisk energi. Dette tilsvarer forbruket til 70 eneboliger.

GODT SAMARBEID
Brunvoll sin nærhet til Molde Lufthavn har også lagt føringer for løsningene som er valgt og bedriften setter stor pris på samarbeidet med Avinor i prosjektet. Solcelleanlegget vil bli levert og montert av BlueTec AS i samarbeid med HTL Elektro AS i Elnesvågen

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler