Brunvoll med utstyrspakke til 26 meter akvakultur

Publisert: 09.11.2023 kl. 09.10 | Oppdatert: 10.11.2023 kl. 08.36
26 meter langt servicefartøy for akvakulturindustrien. (Illustrasjon fra Moen Marin)
26 meter langt servicefartøy for akvakulturindustrien. (Illustrasjon fra Moen Marin)
Brunvoll, en ledende leverandør av fremdrifts- og manøvreringssystemer, er valgt til å levere et bredt utvalg av utstyr til et nytt kompakt servicefartøy  for Moen Marin til bruk i akvakulturindustrien, inkludert hovedfremdrift, tunneltrustere og Brunvolls BruCon-kontrollsystem. Fartøyet er designet for høy trekkraft, og denne ekstra evnen vil gjøre fartøyet mer attraktivt i en krevende sektor.

Det nye kompakte servicefartøyet er et flerbruksfartøy med enkeltskrog bygget i stål. Fartøyet er designet for akvakulturbransjen, og er dimensjonert for tyngre operasjoner med relativt høy trekkraft. Fartøyet vil være 26 meter langt og 12,4 meter bredt.

PÅLITELIG OG EFFEKTIVT 
Brunvoll leverer et pålitelig og effektivt hovedfremdrifts- og girsystem for fartøyet som sikrer effektiv drift i et bredt spekter av forhold. I tillegg vil de to tunneltrusterne for det nye servicefartøyet gi utmerket manøvrerbarhet og posisjonering. På toppen er Brunvolls BruCon-system med komplett kontroll-, overvåkings- og automatiseringsløsning. BruCon er designet og optimalisert for hele spekteret av Brunvolls fremdrifts- og thrusterenheter, og gir mannskapet kontroll fra flere styreposisjoner ombord.

Med Brunvolls avanserte utstyr om bord vil det nye kompakte servicefartøyet designet av Moen Marin være en ressurs for akvakulturindustrien. Fartøyets kompakte design, kombinert med Brunvolls pålitelige og effektive utstyr, vil bidra til å sikre at det er i stand til å operere effektivt selv under utfordrende forhold.

HØY TREKKRAFT OG GOD HASTIGHET 
Skrogdesignet med en enkelt fremdriftsenhet gjør det mulig for oss å optimalisere dette akvakulturservicefartøyet for både høy trekkraft og god hastighet, noe som gjør dette til en verdifull ressurs for industrien som er i stand til å utføre tunge oppgaver", sier Vidar Liaskar, salgssjef i Brunvoll.

Ytterligere informasjon: Moen Marin er verdens største leverandør av arbeidsbåter og servicefartøyer til akvakulturindustrien. Selskapet har en dokumentert tradisjon for å designe fartøyer for alle farvann, inkludert kortere og mer kompakte design. Moen Marin leder veien innen elektrifisering og digitalisering av akvakulturflåten og har siden 2019 levert hybridfremdrift på alle fartøytyper.
 
Brunvoll 
  • Brunvoll er en del av Brunvoll Holding AS og er en ledende leverandør av maritime systemer. 
  • onsernet har omfattende erfaring innen utvikling, intern produksjon og service av fremdrifts, posisjonerings og manøvreringssystemer for avanserte havgående fartøy. 
  • Brunvoll er et familieselskap med en høy eksportandel og utmerket økonomisk soliditet. Konsernet opplever sterk vekst og oppnådde en omsetning på omtrent 1,2 milliarder NOK i 2022. 
  • Selskapet ble etablert i 1912 og har over 500 ansatte i Norge, lokalisert i Molde, Volda, Ålesund, Porsgrunn og Dalen. 
  • Brunvoll er representert gjennom et salgs- og servicenettverk i over 20 land verden over. Brunvolls visjon er "Trusted World Wide", og deres verdier er å være ansvarlig, pålitelig og engasjert.  

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler