Brunvoll skal levere til moderne brønnbåter for Intership

Publisert: 28.09.2022 kl. 09.35
Moderne brønnbåter for Intership AS, designet av Salt Ship Design AS, som skal bygges ved Sefine Shipyard, Tyrkia. Begge båtene skal utrustes med Brunvoll framdriftssystem, thrustere og kontrollsystem. Illustrasjon: Salt Ship Design AS.
Moderne brønnbåter for Intership AS, designet av Salt Ship Design AS, som skal bygges ved Sefine Shipyard, Tyrkia. Begge båtene skal utrustes med Brunvoll framdriftssystem, thrustere og kontrollsystem. Illustrasjon: Salt Ship Design AS.
Brunvoll har signert kontrakt for levering av framdrift, manøvrering, og kontrollsystem til 2 store brønnbåter til rederiet Intership AS. Fartøyene er designet av Salt Ship Design AS, og skal bygges ved Sefine Shipyard i Tyrkia.

Brunvoll skal levere framdrift og manøvrering på begge båtene. Det er ulike framdriftssystem på de to fartøyene, hvor den største båten på 6500 kubikkmeter skal utrustes med 2 Azimuth framdriftsthrustere og 2 sidethrustere i baugen, mens båten på 4000 kubikkmeter skal utrustes med CP-propell og tomotors gir, 2 sidethrustere i akterskipet og 2 sidethrustere i baugen. Begge båtene skal utstyres med BruCon kontrollsystem for framdrift og manøvrering, og DP-system (Dynamisk posisjonering) som muliggjør lasting og lossing i distanse fra merdene under krevende forhold.

IMØTEKOMMER SPESIFIKKE FORHOLD 
Brunvoll utvikler framdrift- og automasjonssystemer for å imøtekomme spesifikke forhold for ulike skipstyper. Brønnbåter har behov for plassbesparende utstyr og god fleksibilitet både i fysisk arrangement i motorrommet, og i motorytelse for å møte ulike operasjonsmodus. Brunvolls TS800-gir er et kompakt twin-in single-out reduksjonsgir designet for to el-motorer og en propell, hvor propellen kan drives av en eller begge el-motorene alt etter behov for ytelse. Motorene kan plasseres både foran og bak giret, og dermed tilpasses tilgjengelig plass i motorrommet. Et konvensjonelt CP-propellsystem sørger for god effektivitet for båter med varierende driftsprofil, som f.eks. ulik lastkondisjon i transit operasjon. Brunvolls azimuth framdriftsthrustere er designet for høy effektivitet og god manøvrering, og vil gi optimal effektivitet under manøvrering og i DP-operasjoner.

Optimaliserte framdriftssystemer kombinert med moderne automasjons- og kontrollsystem sørger for økt effektivitet og fleksibilitet i operasjon, som reduserer både energikostnader og utslipp.

– Disse to fartøyene er hybridbåter med betydelige batteripakker som tilfredsstiller de strengeste miljøkrav, og skal fullspekkes med norsk utstyr. I valg av framdriftskonsept er det lagt vekt på å bruke kjent teknologi som fungerer godt i andre segment som opererer under krevende forhold, som f.eks. offshore, sier Kjetil Opshaug, COO i Intership.

LANG OG GOD ERFARING 
Brunvoll på sin side har lang og god erfaring fra levering av både Azimuth framdrift og CP propell med twin-in single-out gir som effektive løsninger for ulike fartøy. Arnfinn Brautaset, salgssjef i Brunvoll vil fremheve viktigheten av et godt samarbeid med reder og designer. 

– Det er en glede å jobbe med engasjerte kunder. Basert på deres kunnskap og iver etter å ha effektive tekniske løsninger, har vi sammen landet gode systemkonfigurasjoner, sier Brautaset. 

Han legger også vekt på viktigheten av at norske rederier tar med norske utstyrsleveranser i sine nybygg uansett om de bygges i Norge eller på utenlandske verft, og er takknemlig for at Intership valgte komplett Brunvoll system for framdrift, manøvrering og kontrollsystem.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler