Bygger landbasert lakseoppdrettsanlegg

Publisert: 03.05.2023 kl. 09.52
Det nye anlegget gir rundt 15 nye arbeidsplasser og god forretning for flere bedrifter i Nord-Norge. Foto: Gigante Salmon AS / Boarch AS
Det nye anlegget gir rundt 15 nye arbeidsplasser og god forretning for flere bedrifter i Nord-Norge. Foto: Gigante Salmon AS / Boarch AS
Når selskapet Gigante Salmon AS bygger et landbasert anlegg for lakseoppdrett i Rødøy på Helgelandskysten, stiller Eksfin med investeringsgaranti. Det nye anlegget gir rundt 15 nye arbeidsplasser og god forretning for flere bedrifter i Nord-Norge.
 
 Utbyggingen i Rødøy går i henhold til plan, og anlegget skal være klart for å starte produksjon i september 2023. 1,1 millioner smolt er allerede bestilt for levering i til oppstart, og selskapet ser frem til å sette ut den første smolten som skal bli til laks. Produksjonen vil starte i ett av tre produksjonsbasseng og pågå samtidig med utbyggingen av de to andre produksjonsbassengene som skal stå ferdige i 2024. Det ferdige anlegget vil ha en produksjonskapasitet på rundt 20.000 tonn rund fisk per år. Gigante Salmon AS bygger et anlegg som er utformet med fiskens velferd som utgangspunkt, og det er tatt grep for å sikre en lusefri produksjon. 

DELER RISIKO  
Laksen skal i hovedsak eksporteres. Eksfins samfunnsoppdrag er å fremme norsk eksport. Her stiller Eksfin derfor med investeringsgaranti for 50 prosent av byggelånet fra Sparebank1 Nord-Norge på 204 millioner kroner. Byggelånet inngår i finansieringen av utbyggingen i Rødøy sammen med kapitalinnhentingen på 222 millioner som ble gjort i forkant av børsnoteringen av Gigante Salmon AS i 2021. Den totale investeringskostnaden i prosjektet er på 445 millioner kroner.

– SpareBank 1 Nord-Norge er positiv til nye initiativ for å øke produksjonskapasitet for laks og ørret, både på land og til havs. Banken har valgt å være med på dette prosjektet fordi hovedeier har betydelig erfaring og kompetanse fra næringen og fordi vi har tro på prosjektet. Denne typen prosjekter gir store ringvirkninger for kystsamfunnene og skaper viktige kompetansearbeidsplasser i distriktene, sier Bransjeansvarlig Havbruk i SpareBank 1 Nord-Norge, Trine Gansmoe.

– Samarbeidet med Eksfin har fungert godt og vært lærerikt for banken. Vi opplever at Eksfin kan bidra med viktig risikoavlastning, særlig i nyskapende- og større utbyggingsprosjekter, fortsetter Gansmoe.

RINGVIRKNINGER I NORD-NORGE
Det nye anlegget vil gi god forretning for flere bedrifter i Nord-Norge. Det er inngått avtale med lakseslakteriet Salten N950, som ligger på Sør-Arnøy i Gildeskål kommune. Salten N950 er et velrenommert lakseslakteri som i 2021 åpnet et helt nytt, ombygget anlegg med en kapasitet på opp mot 100.000 tonn per år. Eksfin var også med på å finansiere utvidelsen av dette lakseslakteriet, les mer om det her. Videre har Gigante Salmon en avtale om kjøp av smolt fra Grytåga Settefisk AS. Anlegget er kjent for smolt av god kvalitet, og ligger i Halsfjorden i Vefsn kommune på Helgeland.

– Vi ønsker å skape ringvirkninger lokalt, og i havbruksfylket Nordland er det lett å finne leverandører med den beste kompetansen til et prosjekt som vårt, sier Helge E. W. Albertsen, CEO i Gigante Salmon AS. 
 
Fakta
  • Gigante Salmon AS er et landbasert lakseoppdrettsselskap med sitt første landbaserte produksjonsanlegg under bygging på Lille Indre Rosøy i kommunen Rødøy.
  • Det nye anlegget gir 15 arbeidsplasser i kommunen. BRUS (Bodøregionens utviklingsselskap) gjorde i 2021 en ringvirkningsanalyse som viser at etableringen skaper 75 direkte arbeidsplasser i regionen.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler