Cadelers F-klasse-installasjonsskip booket frem til 2030

Publisert: 13.10.2022 kl. 09.01
Cadeler er sikret minimumsutnyttelse på havvindrederiets nye F-klasse-skip i en periode på opptil fire år. Foto: Cadeler.
Cadeler er sikret minimumsutnyttelse på havvindrederiets nye F-klasse-skip i en periode på opptil fire år. Foto: Cadeler.
En avtale med en ikke offentliggjort kunde sikrer god utnyttelse av Cadelers nye hybridfartøy i F-klassen fra 2027 til 2030. Hvis alle opsjoner aktiveres i løpet av den fireårige avtaleperioden, vil den potensielle kontraktverdien overstige 330 millioner euro (ca. 3,4 mrd. NOK).

Cadeler offentliggjør i daCadeller, g en avtale med en ikke offentliggjort kunde som sikrer en minimumsutnyttelse på havvindrederiets nye F-klasse-skip i en periode på opptil fire år. Avtalen innebærer fleksibilitet for kunden, som kan velge mellom å bruke skipet til å installere enten fundamenter eller vindturbiner.

UNIKT HYBRIDDESIGN 
Cadeler vil bruke sitt nye fartøy i F-klassen til å oppfylle avtalen. Dette har et unikt hybriddesign som gjør at skipet kan omstilles fra å være et fundament-installasjonsfartøy (WFIV) til et vindmølle-installasjonsfartøy (WTIV) på kort tid. Det nye fartøyet forventes levert i fjerde kvartal 2025.

Det første oppdraget til det nybygde F-klasse-fartøyet blir å installere offshore-fundamenter til havvindparken Hornsea 3, som begynner i 2026. Umiddelbart etter at det er avsluttet vil skipet gå i gang med oppdraget som ble kunngjort i dag.

Hvis alle opsjonene i avtalen blir benyttet, vil verdien av kontrakten overstige 330 millioner euro (ca. 3,4 mrd. NOK) bare for bruken av fartøyet. I tillegg gir avtalen Cadeler mulighet til å by på transport- og installasjonsoppgaver (T&I). Lykkes det, vil det øke den samlede omsetningen og avkastningen fra kontrakten ytterligere.

LANGSIKTIGE, PORTEFØLJEBASERTE AVTALER
Med økt fokus på forsyningssikkerhet og et globalt behov for å omstille samfunnet i retning av fornybare energikilder, søker store havvindutbyggere i større grad å sikre seg nødvendige samarbeidspartnere og fasiliteter, som underleverandører, installasjonsskip og mannskap, på lengre sikt for å sikre at de kan fullføre prosjektene de har i pipelinen til riktig tid. Denne porteføljebaserte tilnærmingen blir også brukt av den ikke offentliggjorte kunden i dette tilfellet. Kunden sikter mot å sikre seg den nødvendige kapasiteten i mange år fremover for å unngå flaskehalser og forsinkelser i prosjektutførelsen som følge av manglende fasiliteter.

Mikkel Gleerup, CEO i Cadeler A/S sier: «Vi er veldig glade for at vi har sikret langtidsutnyttelse av vårt toppmoderne F-klasse-fartøy frem til 2030. Det er et klart vitnesbyrd om at vårt skip passer godt til markedssituasjonen, at det er sterkt etterspurt, og at Cadeler er en verdsatt forretningspartner for våre kunder. Vi ser frem til å sette vårt nye hybridskip til god bruk i de kommende årene, samtidig som vi utfører prosjekter i tett samarbeid med våre forretningspartnere.»
 
Cadeler A/S: 
  • Cadeler A/S er en markedsledende spesialist på installasjons-, drifts- og vedlikeholdstjenester til havvindindustrien. 
  • Tilbyr marine og ingeniøroperasjoner med sterkt fokus på sikkerhet og miljø. 
  • Cadelers omdømme som høykvalitets leverandør av havvind-service, kombinert med et innovativt skipsdesign, posisjoner selskapet til å levere premiumtjenester til næringen. 
  • Som selskap fortsetter Cadeler å etterstrebe nye nivåer av effektivitet og leter stadig etter muligheter for å nå nye standarder i leverandørkjeden. 
  • Cadeler muliggjør og legger til rette for den globale energiomstillingen i retning av en fremtid bygget på fornybar energi. 
  • Cadeler er notert på Oslo Børs (ticker CADLR).

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler