Cermaq kutter 35 prosent av klimautslippene

Publisert: 13.08.2021 kl. 12.32
Cermaq forplikter seg til FNs klimamål om å holde seg godt under 2 grader temperaturøkning. Foto: Cermaq.
Cermaq forplikter seg til FNs klimamål om å holde seg godt under 2 grader temperaturøkning. Foto: Cermaq.
Cermaq forplikter seg dermed til FNs klimamål om å holde seg godt under 2 grader temperaturøkning. Elektrifisering av båter og anlegg, fornybar energi og mer klimavennlig transport og fôrråvarer blir sentralt for fremtidens lakseoppdrett i Norge. Cermaq Norge har derfor lagt investeringsplaner på en halv milliard kroner for å redusere klimautslippene fremover.

– Laks er allerede en meget klimavennlig matkilde og fremover skal vi gjøre Cermaq-laksen enda mer bærekraftig. Samfunnet forventer at vi skal levere sunn og klimavennlig mat. Reduserte klimautslipp og mindre miljøpåvirkning blir svært viktig for oss og bransjen fremover, sier adm. direktør i Cermaq Norge, Knut Ellekjær.

– Vi erkjenner at vi må gjøre tiltak for å bedre tilstanden i havet, ikke bare innen oppdrett. Våre kutt er i absolutte tall og vi setter også mål og har tiltak for hele verdikjeden fra fôrproduksjon til transport til kunder. Vi beregner også forpliktelsene til klimamålet med intensjon om å vokse, noe som gjør målet enda mer ambisiøst samtidig som vi kutter utslipp fra en allerede lav base, sier Ellekjær.

JOBBET MÅLRETTET 
– Det utgjør 10 prosent av dagens utslipp. Samtidig vil 84 prosent av fisken for salg leveres fra null-utslippsanlegg allerede i 2023. Dette skyldes at vi siden 2015 har jobbet målrettet med å skifte ut dieselgeneratorer med landstrøm. Der hvor landstrøm ikke er en mulig energikilde vil vi installere hybridløsninger som vil gi en estimert reduksjon på 40 prosent av dagens utslipp per anlegg. Først ut vil være anleggene Bakfjorden i Finnmark og Hjertøya i Nordland. Videre skal vi ta i bruk seks batteridrevne, fossilfrie arbeidsbåter, hvor vi både bygger om gamle båter og kjøper nye, sier regiondirektør i Nordland, Snorre Jonassen.

– Samfunnets forventninger når det gjelder å redusere klimautslippene har økt kraftig. Cermaq skal skal bidra med grep i egen verdikjede, men også sette mål og tiltak for underleverandører fra fôrproduksjon til transport til kunder, sier Jonassen.

FORPLIKTER SEG  
Cermaqs ambisjon for alle virksomheter er å redusere de absolutte klimagassutslippene med 35 prosent innen 2030 med 2019 som basisår.
Cermaq i Nordland og Finnmark vil i 2023 ta i bruk en ny hybrid brønnbåt drevet av batteri og generatorer. Det vil redusere utslippene tilsvarende 1100 fossildrevne personbiler.

– Dette betyr at Cermaq totalt fra 2014 til 2030 vil investere en halv milliard kroner i Nord-Norge på utslippsreduserende tiltak. Vi engasjerer oss sterkt i klimaarbeidet både globalt som deltaker i internasjonale nettverk og på det lokale plan. Med dette utslippskuttet blir Cermaq nå ett av fem akvakulturselskaper med de mest forpliktende klimamålene i verden, sier regiondirektør Jonassen.

Fôrproduksjon og transport til markeder utgjør nesten 80 prosent av selskapets totale klimaavtrykk.

– Derfor blir det også viktig å jobbe sammen med leverandører og partnere for å forbedre klimaavtrykket på disse områdene, sier Jonassen.
Cermaqs mål og tiltak er nemlig basert på det internasjonale rammeverket «Science Based Target Initiative». Mål og tiltak er basert på klimavitenskap og hva som kreves for å kunne holde seg under FNs klimamål på under 2 grader temperaturøkning frem mot 2050. Reduksjon og tiltak blir derfor verifisert av sertifisert tredjepart og inneholder kun reelle reduksjoner.

De viktigste tiltakene  
 • Overgang fra fossile energikilder til fornybare energikilder/hybridløsninger på anlegg og arbeidsbåter
 • Energieffektivitet for å redusere det totale energiforbruket
 • Klimakrav til fôr
 • Bedre fôrutnyttelse
 • Interne forskning og utviklingsprosjekter for å redusere utslipp
 • Effektivisere produksjonen med mindre ressurser
 • Optimalisere transport til markeder – tog, lastebiler med hybride energiløsninger og lavere klimagassutslipp

Cermaq Norway AS 
 • En av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks, og en årlig omsetning på ca. 3 milliarder norske kroner. Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden.
 • Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 500 dedikerte og dyktige ansatte, Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.
 • Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler