De tre finalistene til Innovasjonsprisen 2023

Publisert: 04.07.2023 kl. 11.30
uryens har valgt tre finalekandidatene til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris
uryens har valgt tre finalekandidatene til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris

I år er det hele 29 søknader til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris. Nå har juryen gått igjennom alle søknadene og nominert tre kandidater til Innovasjonsprisen. Av de tre nominerte kåres en vinner under Aqua Nor 2023. 

Juryen har bestått av Kari Lisbeth Fjørtoft fra Hofseth International AS (tidl. Møreforsking AS), Oddvar Staulen fra Innovasjon Norge, Kjell Maroni fra FHF og Jan Henrik Sandberg fra Norges Fiskarlag. 

Juryens begrunnelse for valget av de tre finalekandidatene 

Etter behandling og vurdering av søknadene til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris, har juryen nominert følgende tre finalekandidater i tilfeldig rekkefølge:

•    Marin X Inc. (Sensor Globe)
•    EVONTA-Technology
•    EasyX AS,MARIN X INC. (SENSOR GLOBE), NOVA SCOTIA – CANADA                            
Marin X Inc. (Sensor Globe) har utviklet en unik plattform som bruker akselerasjonsmåling sammen med vannkvalitetsovervåking for å forbedre fiskens velferd og for å redusere dødelighet under prosessoperasjoner. Gjennom Sensor Globe sin IoT (Internet of Things) Velferdsplattform får fiskeoppdretter i sann tid tilgang til nøkkelindikatorer og vannkvalitetsparametere på forskjellige dyp og lokaliteter. Sensor Globe sin plattform består av trengesensor som fanger opp oksygen, pH, temperatur og fysisk akselerasjon/støt under trengeoperasjoner. Optisk sensorteknologi  gir driftsinnsikt gjennom avlusing, transport, rørledninger og pumper. Sensor Globe’s mål er å revolusjonere fiskevelferd og samlet overlevelse av fisk i havbruksnæringen. 

EVONTA-TECHNOLOGY GMBH, DRESDEN, TYSKLAND
Laks- og ørretrogn blir tradisjonelt oppbevart i spesielle beholdere for inkubering og testing i fortynnet eddiksyre. Prosessen er manuell, og resultatet er sterkt avhengig av operatørens erfaring og kunnskap.                  For å overvinne nevnte begrensninger gjør en helautomatisk enhet for ikke-destruktiv testing det mulig å fange tomografiske billeddata. De skannede fiskeeggene undersøkes i naturlig tilstand og forblir levedyktige også etter testingen. Målemetoden Optical Coherence Tomography (OCT) er testet i samarbeide med AquaGen AS.

EASY X AS, BERGEN
EasyX har utviklet en robot som kan kjøre på vertikale glatte flater uavhengig av materiale for rengjøring og desinfisering av fiskekar i settefiskanlegg og tanker i landbasert oppdrett. Roboten eliminerer HMS-utfordringer for eksponering av kjemikalier og høyder. Produksjonseffektiviteten økes. Fullskala prototype er laget og testet med pilotkunder og kundepartnere. VCR (Vertical Cleaning Robot) er enerådende per i dag for rengjøring av tomme tanker og kar. Roboten er  utstyrt med skumdyse og spylestav som bl.a. reduserer kjemikalieforbruket.

Juryens forslag blir oversendt styret i Stiftelsen Nor-Fishing og vinner av Innovasjonsprisen blir kåret under Aqua Nor 2023 i august.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen