DOF sikrer milliardkontrakter

Publisert: 28.09.2015 kl. 09.50 | Oppdatert: 16.10.2016 kl. 12.22
dof
dof


DOF Subsea har blitt tildelt flere viktige  kontrakter med en totalverdi i overkant av  3 milliarder kroner, inkludert opsjoner, som sikrer både  kortsiktig og langsiktig utnyttelse av skip og personnel.

I Nord-Amerika har DOF Subsea vunnet en stor IMR- kontrakt for Husky Energy knyttet til deres  operasjoner langs øst-kysten av Canada. DOF Subsea  sin organisasjon i St. John's vil levere IMR-tjenester over en fast periode på totalt 10 år, med  ytterligere opsjoner for å forlenge kontrakten med 10 år. Arbeidet innebærer å levere tjenester fra et lett intervensjonsskip og 2 ROV-systemer med personell. Operasjonene vil starte i løpet av Q4 2015 ved å mobilisere 2 ROVer om bord et tredjepartsskip under en eksisterende kontrakt for Husky, etterfulgt av levering av et DOF IMR skip i 2017. Denne IMR-kontrakten er strategisk viktig for DOF Subsea ved at tilstedeværelsen i det kandaiske markedet blir vesentlig styrket samt etablering av nye kunderelasjoner.

I tilegg har DOF Subsea blitt tildelt en termkontrakt for operasjon i Mexicogolfen. Kontrakten har en fast periode på 10 måneder med opsjoner for forlengelse av arbeidet, med oppstart i oktober 2015. Et av selskapets subsea-skip vil bli utnyttet under kontrakten. Tildelingen er en forlengelse av en eksisterende kontrakt DOF Subsea North America har for en hovedkunde i regionen.

I Asia-regionen har DOF Subsea blitt tildelt flere kontrakter for nøkkelkunder over de siste ukene, som vil sikre utnyttelse av regionens dedikerte skip på kort sikt. Arbeidets omfang innebærer IMR-tjenester, forankring- og undervannskonstruksjonsarbeid. Etter de nylige kontraktstildelingene er regionens 4 skip sikret nær full utnyttelse for resten av 2015, i tillegg til å sikre utnyttelse for deler av 2016.

Mons S. Aase uttalte: – Jeg er meget fornøyd med organisasjonens evne til å sikre termkontrakter i et utfordrende marked, spesielt tildelingen av Husky-kontrakten og at vi styrker vår tilstedeværelse i Nord-Amerika. Denne tildelingen er et resultat av laginnsats, hvor vi har benyttet den fulle bredden av ekspertise i DOF.

Totalt har DOF Subsea blitt tildelt IMR-kontrakter for i overkant av 6,5 milliarder kroner så langt i 2015. Tildelingen av flere strategiske, langsiktige IMR-kontrakter vil styrke DOF Subsea sin posisjon i det globale IMR-markedet i årene som kommer.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Relaterte artikler