– Dugnad for læreplasser til sjøs.

Publisert: 24.09.2015 kl. 11.04 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Arve Kambe
Arve Kambe


Haugesund: Thomas Førde

thomas[a]maritimt.com

Det var Høyres stortingsrepresentant og leder av arbeids- og sosialkomiteen, Arve Kambe, som sa dette under sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund torsdag. Kambe understreket at det er spesielt viktig i en periode med nedbemanning og nedkjøling av aktiviteten i rederiene at man tenker langsiktig og sikrer læreplasser for ungdom. Kambe viste til den store offshoreleverandørbedriften Aibel, som i vanskelige tider med store nedbemanninger, har «fredet» lærlingene.

I følge Kambe har regjeringen økt tilskuddet til opprettelse av læreplasser i hvert halv år. Dessuten vil regjeringen ifølge Kambe stille krav i offentlige anbud om at rederiene tar inn lærlinger og kadetter.

Kambe viste også til andre sider ved regjeringens maritime strategi hvor man går inn for å styrke rekruttering og opplæring til maritime yrker. Han nevnte her at fagskolene bør finansieres av staten og at det samlet sett bør blir maritim opplæring ved færre og bedre skoler.

Under sikkerhetskonferansen stilt Øyvind Bårdsen, leder for Maritimt Opplæringskontor for Sør- og Vestlandet spørsmål ved om betydningen til Norsk internasjonalt skipsregister, NIS, er stor nok for utviklingen av norsk skipsfart. Bårdsen hevdet at Grieg-rederiet i Bergen, som har 40 skip, de fleste registrert i NIS. Men i følge Bårdsen har ingen av disse NIS-skipene norsk mannskap om bord.

Stortingsrepresentant Arve Kambe sa at han ikke visste at disse skipene var uten norske innslag, ikke en gang lærlinger om bord. Kambe love å undersøke saken.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler