En ny verden åpner seg

Publisert: 13.12.2012 kl. 11.42 | Oppdatert: 18.10.2016 kl. 09.30
Børge Gjelseth, Håvard Gjelseth og Terje Gjelseth
Børge Gjelseth, Håvard Gjelseth og Terje Gjelseth


En helt ny verden vil nemlig åpne seg etter at selskapet med kun tre ansatte i forrige uke fikk den etterlengtede beskjeden om at de har fått tildelt Det Norske Veritas(DNV) sertifikat for behandling av ballastvann om bord båter. Det har tatt tre år, og kostet moderselskapet over 20 millioner kroner, å oppnå denne typegodkjenningen av selskapets rensesystem. Havyard Group AS sikret seg nylig aksjemajoriteten i MMC.

Det er utformet et eget regelverk for rensing av ballastvann om bord i båter som opererer i internasjonalt farvann med tanke på å redusere risikoen for smittespredning og forurensing via ballastvann, og når dette regelverket nå snart trår i kraft vil markedet for godkjente rensesystem formelig eksplodere både med tanke på etter-installering på eksisterende skip og på nybygg over hele verden.

– Det har vært en krevende, utfordrende og ikke minst lærerik prosess med mye forskning, utvikling og testing, og med denne godkjenningen vil vi virkelig stå lengst framme med tanke på levering av rensesystem til båter over hele verden. I Norge er det bare fire selskap som har oppnådd godkjenning, og det å selge slike system fra Norge til utlandet uten sertifikat er nesten umulig, sier markedssjef Børge Gjelseth som sammen med de to andre tilsette; broren Håvard og onkelen Terje Gjelseth, feiret begivenheten med stor kake i kontorlokalene på Mjølstadneset i Herøy kommune.

Selskapet skal mer enn doble antall ansatte allerede neste år, og ser ikke bort fra en tidobling av antall ansatte i løpet av de tre-fire neste årene. – Det er potensiale for en omsetning på flere hundrede millioner kroner, sier markedssjefen.


– Ja, vi kan trygt karakterisere dette som den største milepælen i selskapets historie, sier teknisk sjef Terje Gjelseth som har jobbet i selskapet fra første dag.

Og Børge gir onkelen hovedæren for utviklingen av systemet. – Med lang fartstid som maskinsjef skal Terje ha mye av æren for at systemet er ett av de mest kompakte av denne typen på verdensbasis. Terje vet også hvor viktig det er å kunne stole på at systemene om bord fungerer optimalt til sine formål.

– Vi har valgt seriøse europeiske leverandører på alle kritiske komponenter, så dette er noe jeg er trygg på er et godt valg for våre kunder, påpeker den tekniske sjefen.

Selv om det har vært en krevende jobb å få til salg uten å ha endelig typegodkjenning har selskapet likevel oppnådd å selge fem systemer.  – Vi opplever stor tiltro i markedet, spesielt lokalt, sier markedssjef Børge Gjelseth.  – For to uker siden solgte vi vårt første system til utlandet, nærmere bestemt til et verft i Spania. Det er svært gledelig å se at vi er konkurransedyktig også i Europa. Vi jobber aktivt sammen med våre samarbeidspartnere i Singapore, og håper å lande kontrakter også der i nær fremtid. Vi forventer at godkjenningen nå gir god effekt også i Asia, sier Børge.

Daglig leder, Håvard Gjelseth påpeker at man parallelt med prosessen med å få godkjennelse har jobbet aktivt for å få på plass gode rutiner for effektiv prosjektgjennomføring. – Det er svært gledelig at vi også har fått flere salg i denne prosessen slik at vi har fått reell øvelse på det vi skal jobbe med fremover. Dette gjør oss klare til å møte et stort marked med korte leveringsfrister, påpeker den daglige lederen. – Vi har også gjennomført to oppstarter på systemene. Prototypen er aktiv i bruk på Havyard-designen «Havila Subsea», mens det andre anlegget er installert på en båt som overleveres reder om kort tid, tilføyer den daglige lederen for MMC Green Technology som har travle og spennende tider i vente.

FAKTA:

• MMC Green Technology ble opprettet på Mjølstadneset i Herøy kommune i 2010 som eget selskap under MMC.

• MMC, der Havyard Group AS nylig sikret seg aksjemajoriteten, har i flere år levert rensesystemer med filter og UV-teknologi for rensing av prosessvann på brønnbåter

• Teknologien bak Green Technologys rensesystem for ballastvann er basert på erfaringene til MMC fra brønnbåt, men er redesignet med tanke på minst mulig byggestørrelse, lavt energibehov samt bruker - og servicevennlighet.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler