En stor dag for havnasjonen Norge

Publisert: 17.11.2022 kl. 09.19 | Oppdatert: 02.12.2022 kl. 11.56
– En stor dag for havnasjonen Norge, sa justisministeren under dåpen. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret.
– En stor dag for havnasjonen Norge, sa justisministeren under dåpen. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret.
KV Jan Mayen er det første av tre nye kystvaktfartøy som skal sikre Norges interesser i nordområdene. Onsdag ble fartøyet døpt av justis– og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på skipsverftet Vard Langsten i Tomrefjord, forteller Forsvarsdepartementet i en pressemelding.

–  Dette er en stor dag for havnasjonen Norge. Kystvakten er statens viktigste myndighetshåndhever på havet, og utgjør også en svært viktig søk– og redningsberedskap for sjøfarende i våre store kyst– og havområder.  Med KV Jan Mayen på plass får vi en kraftig styrking av totalberedskapen, og vi tar viktige grep for å sikre mere nasjonal kontroll, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

EN AV DE STØRSTE 
De tre nye kystvaktfartøyene KV Jan Mayen, KV Hopen og KV Bjørnøya er en av de største forsvarsanskaffelsene i maritim sektor i Norge. Fartøyene skal erstatte Forsvarets tre fartøy i Nordkapp– klassen som ble bygget på 1980– tallet.

–  Kystvakten bidrar hver dag med overvåking og suverenitetshevdelse i våre farvann.  De nye kystvaktfartøyene vil styrke vår beredskap og operative evne i hele Norges interesseområde, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

De tre nye kystvaktfartøyene bygges av Vard Group og har en kostnadsramme på 7,2 milliarder kroner. Forsvarsmateriell står for anskaffelsen.

NORSK EKSPERTISE 
– Andelen norske leverandører til Jan Mayen– klassen er stor og bidrar til å videreutvikle nasjonal kompetanse og kapasitet innen den maritime næringen. Gjennom godt samarbeid med Vard Langsten har vi brukt norsk ekspertise og erfaring til å kombinere det beste fra norske og internasjonale aktører og leverandører til å bygge et helt unikt fartøy, sier direktør i Forsvarsmateriell, Gro Jære.

–  De nye kystvaktfartøyene er avanserte og komplekse skip å bygge, og jeg vil takke alle involverte for det gode samarbeidet. Kontrakten er viktig for VARD, norske skipsbyggere og den maritime næringen. KV Jan Mayen er et fartøy vi alle er stolte av, sier konsernsjef i VARD Alberto Maestrini.

KV Jan Mayen er 136,4 meter langt og 22 meter bredt og har meget gode sjøgående egenskaper slik at fartøyet kan operere i tøft vær. Fartøyet har helikopterdekk og hangar, kabinkapasitet til 100 personer og kan klare seg på sjøen i åtte uker uten etterforsyning av drivstoff og proviant.

TROFAST OG SOLID 
– Nordkapp– klassen har tjent Sjøforsvaret trofast og solid i over 40 år. De nye fartøyene av Jan Mayen– klassen er utstyrt med moderne teknologi og er designet til å operere i de krevende nordområdene. Fartøyene vil styrke Kystvaktens evne til å løse sine oppdrag betydelig. Sjøforsvaret ser frem til å bli bedre kjent med fartøyet og realisere mulighetene det gir for myndighetsutøvelse, kontroll og overvåking i våre havområder, sier Rune Andersen, sjef for Sjøforsvaret.

 

De nye fartøyene
  • Hovedkontrakten om å bygge tre helikopterbærende og isforsterkede fartøy mellom Forsvarsmateriell og Vard Langsten ble signert 25. juni 2018. 
  • I tiden frem til 2024 skal Kystvaktens fartøyer i Nordkapp– klassen erstattes av tre nye fartøyer. "Jan Mayen" er det første av totalt tre fartøy i Jan Mayen– klassen som overleveres til Forsvaret. 
  • Fartøyene skal løse pålagte oppgaver i hele Norges interesseområde, inkludert arktiske farvann. Det stilles strenge krav til fartøyenes havgående egenskaper, styrke, stabilitet, helikoptertilgjengelighet, sensorer og kommunikasjons–  og kontrollkapasitet. Fartøyene skal kunne samvirke med, og støtte sivile enheter og militære avdelinger. 
  • KV "Jan Mayen" vil overleveres formelt fra Forsvarsmateriell til Forsvaret etter årsskiftet. Fartøyet vil da med sine kapasiteter gi en varig styrking av Forsvarets oppgaver, og bidra til å styrke Kystvaktens beredskap, operative evne og utholdenhet. 
  • Jan Mayen– klassen planlegges overlevert i 2022, 2023 og 2024. Fartøyene har fått navnene "KV Jan Mayen", "KV Bjørnøya" og "KV Hopen". 

Kystvakten
  • Kystvakten er underlagt Sjøforsvaret og en del av det militære forsvaret av Norge, selv om avdelingen i hovedsak løser fredsoperative oppdrag.
  • Kystvakten driver suverenitetshevdelse, fiskeri- og fangstoppsyn, ressurskontroll, tolloppsyn og miljøvern. 
  • Kystvakten utgjør en viktig søk- og redningsberedskap for sjøfarende innenfor norsk økonomisk sone.
  • Kystvakten har begrenset politi-, inspeksjons- og kontrollmyndighet og rett til å iverksette tvangstiltak på vegne av flere statlige aktører og sivile myndigheter

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler