Enova støtter ni fartøyer

Publisert: 04.07.2022 kl. 12.31
Fartøyene som får støtte fra Enova er fem nye fartøy innenfor offshore vind. Det gis også støtte til nye fiskefartøy og containerskip. Illustrasjon: Enova.
Fartøyene som får støtte fra Enova er fem nye fartøy innenfor offshore vind. Det gis også støtte til nye fiskefartøy og containerskip. Illustrasjon: Enova.
–  Norsk maritim sektor leder an internasjonalt i å ta i bruk batteriløsninger i sine fartøy. Dette er ni fartøy som vil sette ytterligere fart i vårt teknologiske hamskifte med innovative batteriløsninger, sier adm. direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.


Disse selskapene får støtte
 • Topeka Holding AS: 13,74 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak i 2 containerskip. 
 • Norwind offshore: 7,03 MNOK i støtte til batterihybridisering av 2 offshore vindfartøy 
 • REM Energy 2 AS: 5,4 MNOK I støtte til batterihybridisering av offshore vindfartøy
 • Olympic Offshore wind: 33,87 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak av 2 offshore vind fartøy.
 • Piraja AS: 11,22 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak i fiskefartøy
 • Polarbris: 12,18 MNOK i støtte til batterihybridisering og energieffektiviseringstiltak i fiskefartøy.

OFFSHORE VIND, NÆRKYSTFART OG FISKEFARTØY
Fartøyene som får støtte fra Enova er fem nye fartøy innenfor offshore vind. Det gis også støtte til nye fiskefartøy og containerskip. 

–  Dette er sektorer med ulik erfaring med batteriløsninger og disse prosjektene vil kunne gi verdifull erfaring. I tillegg får vi flere batteri– fartøy i drift. Det er viktig for at teknologien etter hvert skal bli et konkurransedyktig alternativ til sjøs, sier Nakstad.

VIKTIG SATSINGSOMRÅDE 
Markedet for batterier er i sterk vekst verden over og er et satsingsområde for regjeringen:

–  Regjeringen har som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Med disse tildelingene bidrar Enova til å øke elektrifiseringen av sjøtransporten, og med det å sette fart på utviklingen og utslippskuttene i denne sektoren, sier statssekretær Aleksander Øren Heen i Klima– og miljødepartementet.

Enova:
 • Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. 
 • Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier.
 •  Derfor jobber Enova for at ny energi–  og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.
 • Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. 
 • Selskapet eies av Klima–  og miljødepartementet.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler