Equinor med nytt havovervåkningssystem

Publisert: 01.09.2022 kl. 11.14 | Oppdatert: 16.09.2022 kl. 09.53
På norsk sokkel overvåker systemet kontinuerlig mer enn 60 offshoreinstallasjoner og mellom 5000 og 6000 fartøy på vegne av Equinor og andre operatørselskaper. Illustrasjon; Equinior
På norsk sokkel overvåker systemet kontinuerlig mer enn 60 offshoreinstallasjoner og mellom 5000 og 6000 fartøy på vegne av Equinor og andre operatørselskaper. Illustrasjon; Equinior
Equinor og det norske teknologiselskapet Vissim har fullført utviklingen av et nytt og utvidet havovervåkningssystem for operatørselskaper på norsk og britisk sokkel. 

– Den nye løsningen er et av verdens mest avanserte systemer for overvåkning av havrommet og styring av skipstrafikk. Det er utviklet for å øke sikkerhet og kostnadseffektivitet ved alle marine operasjoner, sier Håvard Odden, som leder Vissims forretningsområde for maritime overvåkningsløsninger.    

Historisk har Equinor anvendt Vissims system for havovervåkning, logistikk via sjø og luft, koordinering av offshoreaktiviteter, og beredskap. 

OPERATIVE BEHOV OG EFFEKTIVITETSMÅL
I 2018 tildelte Equinor en kontrakt på 100 millioner kroner til Vissim for å utvikle et marint overvåknings- og optimaliseringssystem som er i stand til å løse de operative behovene og effektivitetsmålene som kreves av en bredere offshore-energibransje.  

Det nye og utvidede systemet inkluderer overvåkning av subseainfrastruktur, og planlegging av marine operasjoner gjennom værdata, sanntidsovervåkning og 3D-situasjonsforståelse. I tillegg er optimalisering av seilingsplaner, prediksjon av seilingsruter, effektiv kommunikasjon mellom offshorepersonell, fartøy og kontrollrom, selskapets offshoreinstallasjoner og fartøysdatabase, samt miljøovervåkning nøkkelfunksjoner i det nye systemet. 

På norsk sokkel overvåker systemet kontinuerlig mer enn 60 offshoreinstallasjoner og mellom 5 000 og 6 000 fartøy på vegne av Equinor og andre operatørselskaper. 

MASKINLÆRING 
I tillegg til bedre IT-sikkerhet og ytterligere ressursovervåkningsfunksjoner, inkluderer det nye systemet fordelene med maskinlæring. Som del av programvareutviklingen har Vissim også utviklet en ny IT-infrastruktur som gjør det enklere å lagre, administrere og anvende data til nye formål. 

Vissim har også erstattet programvaren på alle offshoreinstallasjoner og kontrollrom på norsk sokkel. 

– Det nye havovervåkningssystemet medfører en betydelig styrking av sikkerheten og effektiviteten til marine operasjoner i Nordsjøen, både i Storbritannia og Norge. Vi har også forsterket systemets IT-sikkerhet, som er svært viktig i vår digitale tidsalder, legger Håvard Odden til. 

– Programvareplattformen kan anvendes overalt hvor man har offshoreaktivitet, eller kystlinjer hvor det er et ønske om å forbedre effektiviteten og sikkerheten ved marine operasjoner, med tilhørende kostnads- og effektiviseringsgevinster på kjøpet, konkluderer Håvard Odden. 

Vissim er en utvikler av programvare og nøkkelferdige systemer og infrastruktur for avanserte marine optimaliseringssystemer verden over. Selskapets hovedkontor ligger i Horten. Vissim har også kontorer i Storbritannia og Slovakia, samt et globalt partnernettverk.
 
Om Vissim
  • Vissim er en utvikler av programvare og nøkkelferdige systemer og infrastruktur for avanserte marine optimaliseringssystemer. 
  • Vissim hjelper kunder verden over med å planlegge, overvåke og optimalisere operasjoner og ressurser innen havvind, olje og gass, havner og kystlinjer, og derigjennom sørge for mer kostnadseffektiv, tryggere, sikrere og mer miljøvennlige og økonomisk bærekraftig drift. 
  • Gjennom å digitalisere kyst- og havområder sørger Vissim for økt maritim bevissthet gjennom sanntidsdata og dataanalyse. 
  • Til sammen gir det en verdifull plattform for beslutningsstøtte som kan optimalisere offshorelogistikk samt marin- og havnetrafikk, beskytte marine eiendeler og -liv, og forbedre maritim sikkerhet. 
  • Vissims teknologier og systemer for maritim operasjonsstyret og situasjonsforståelse brukes av kunder innen havvindindustrien og petroleumsnæringen samt av havne- og kystmyndigheter over hele verden. 
  • Vissims hovedkontor ligger i Horten. Selskapet har også kontorer i Storbritannia og Slovakia, samt et globalt partnernettverk.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler