Færøysund – brønnbåt med 90 prosent utslippsreduksjon

Publisert: 19.10.2021 kl. 08.00 | Oppdatert: 19.10.2021 kl. 08.33
Foto: www.uavpic.com
Foto: www.uavpic.com

16. september ble Færøysund overlevert fra Aas Mek. Verksted AS til Færøy AS, Herøy. Fartøyet er verftets byggenummer 206, og designet er av type AAS 3002 STDE-Hybrid

Brønnbåten gikk rett fra levering til Helgeland/Salten, og inn på langsiktig kontrakt for Nova Sea AS og Salten Aqua AS, samt en del samarbeidende oppdrettere. Nybygget er av verftets eget design av typen AAS 3002 STDE-Hybrid, med en lastekapasitet på 3000 m3. Færøy AS, som er mottaker av skipet, er hjemmehørende på Herøy utenfor Sandnessjøen i Helgeland. Rederiet har tidligere fått levert Steinar Olaisen (MM 08/17) fra Aas Mek.

90 PROSENT UTSLIPPSREDUKSJON
Færøysund er utrustet for å tilfredsstille strenge miljøkrav. Båten har diesel-elektrisk fremdrift og ESS-batterianlegg for hybrid drift, samt utstyr for å kunne koble seg på de nye landstrømanleggene. ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstoff forbruket betydelig. Båten kan ligge til kai uten bruk av generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrømkapasiteten i havnene, og som også reduserer støyutslipp til omgivelsene. Båten er utstyrt med eksos renseanlegg, som gir 90 prosent reduksjon i utslipp av NOx, ifølge en pressemelding fra verftet.

MODERNE BRØNNBÅT
Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for rensing av vann, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, automatisk vaske- og desinfiseringsanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter. Nybygget er også arrangert med eget sorteringsrom med direkte sortering av fisken ved undertrykkslasting. Her er RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system med kapasitet på 2200 kW, og som gir en senkning av temperaturen på ca. 1,2 gr. C per time. Les hele omtalen her.

Les også følgende båtomtaler:

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler