Får 58,85 millioner kroner til storsatsing på ren energi

Publisert: 14.04.2023 kl. 08.01
Wärtsilä, Höegh LNG og partnere tar sikte på å utvikle et system for å konvertere ammoniakk tilbake til hydrogen. Systemet vil bli installert ombord på et Höegh LNG-skip, noe som gir en flytende mottaksterminal som kan flyttes etter behov. Foto: Höegh LNG
Wärtsilä, Höegh LNG og partnere tar sikte på å utvikle et system for å konvertere ammoniakk tilbake til hydrogen. Systemet vil bli installert ombord på et Höegh LNG-skip, noe som gir en flytende mottaksterminal som kan flyttes etter behov. Foto: Höegh LNG
Wärtsilä har sammen med norske Höegh LNG og andre partnere, Institutt for energiteknikk (IFE), Universitetet i Sørøst-Norge, Sustainable Energy Catapult og BASF SE fått 58,85 mill NOK i støtte fra den norske regjeringen. Midlene går til et prosjekt for utvikling av ammoniakk som hydrogenbærer for energimarkedet, og er en del av Grønn plattform-ordningen. Den økonomiske støtten utgjør om lag 50 prosent av totalbudsjettet for fellesprosjektet. 

Prosjektet er utformet for å forbedre tilgjengeligheten av storskala lagring og transport av ren energi. Hydrogen står frem som et levedyktig fremtidig drivstoff i overgangen fra fossile brensler, men er vanskelig å lagre og transportere på grunn av den lave volumetriske energitettheten og med store potensielle fordampingstap. Ammoniakk er betydelig bedre egnet enn hydrogen til dette formålet, siden det kan lagres i flytende form ved moderate trykk og temperaturer. Formålet med prosjektet vil være å muliggjøre en effektiv storskala konvertering av ammoniakk tilbake til hydrogen på mottaksdestinasjonen. 

GRØNN TILNÆRMING 
Som en karbonnøytral fornybar energibærer, produseres "grønn" ammoniakk av hydrogen, gjennom elektrolyse av vann, og nitrogen fra luften. Den betydelige utslippsreduksjonen vil gjenspeile denne grønne tilnærmingen når energien forbrukes. Grønn ammoniakk fungerer som et flytende batteri, med høy energitetthet sammenlignet med alternative løsninger for lagring og transport av fornybar kraft. Infrastrukturen for storskala transport av ammoniakk til sjøs eksisterer allerede i form av en flåte av gasstankere med ammoniakk på fraktlisten.

– Dette prosjektet er en viktig og naturlig forlengelse av investeringene og innsatsen Wärtsilä legger ned i å akselerere bruken av ren energi. Hydrogen vil spille en betydelig rolle i fremtidens fornybare drivstofforbruk, og vi ser et klart behov for utvikling av ammoniakk som lager og transportbærer for hydrogen. Vi er takknemlige for den norske regjeringens støtte og finansiering, og vi setter også pris på samarbeidet med Höegh LNG og våre andre partnere for å gjøre dette prosjektet mulig, sier Walter Reggente, visedirektør i Wärtsilä Gas Solutions. 

VERDENSLEDENDE TILBYDER 
– Som en verdensledende tilbyder av flytende LNG-terminaler med kort leveringstid, er vi godt posisjonert for å støtte overgangen til ren, karbonfri energi. Nye og innovative løsninger må utvikles, og vi ser frem til å jobbe sammen for å sikre at vi forblir i front av det grønne skiftet, sier Erik Nyheim, administrerende direktør i Höegh LNG.

Prosjektet tar sikte på å utvikle et system for å konvertere ammoniakk tilbake til hydrogen. Systemet vil deretter bli installert ombord på et Höegh LNG-skip. Dette vil gi en flytende mottaksterminal som kan flyttes etter behov, en løsning som krever minimal bruk av landareal og resultere i forbedret sikkerhet og  konkurransedyktige hydrogen priser.

Wärtsilä Gas Solutions er markedsleder med innovative systemer og livssyklusløsninger for gassverdikjeden. Våre hovedfokusområder er håndtering av gass innen sjøbåren transport (lagring, drivstoff, overføring og BOG-håndtering), gass til kraft, samt kondenserings- og biogassløsninger. Vi hjelper våre kunder på reisen mot en bærekraftig fremtid gjennom fokus på livssyklus, innovasjon og digitalisering.

PIONER, EIER OG OPERATØR 
Höegh LNG har en ledende posisjon og 50 års erfaring som pioner, eier og operatør av flytende infrastruktur for transport og import av LNG. Deres løsninger og tjenester akselererer energiuavhengighet i land over hele verden, og selskapet har i løpet av det siste året fullført tre «fast-track» flytende LNG-importterminaler i Tyskland – som gir energisikkerhet og får fart på energiovergangen i landet. Basert på deres kompetanse innen flytende terminaler, håndtering av flytende gass og marin gasstransport, har de til hensikt å utvide sine tjenester inn i de voksende markedene for ren energi – sammen med partnere og nytenkende initiativer.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler