Farstad bestiller nybygg fra Vard

Publisert: 17.12.2014 kl. 07.24 | Oppdatert: 16.10.2016 kl. 18.55
VARD 3 17
VARD 3 17


Vard Holdings Limited har sikret en stor kontrakt med Farstad Shipping for bygging av et nytt offshore subsea konstruksjonsfartøy (OSCV).

Bakgrunnen for kontrakten med Vard er Farstad Shippings 5 års rammeavtale med Technip Norge AS.

Farstad Shipping ASA har på vegne av heleid datterselskap inngått avtale med Vard Holding Ltd. om bygging av et subsea/IMR fartøy (Inspection, Maintenance and Repair).

Bygging og utrustning av skipet vil skje i regi av Vard sitt verft i Vung Tau, Vietnam. Kontraheringen representerer en investering for Farstad Shipping på ca. 520 millioner kroner Levering av skipet vil finne sted i 4. kvartal 2016.

Fartøyet vil få VARD 3 17 design med en total lengde på 98 meter og en bredde på 21,5 meter. Det er konstruert for å utføre ROV (Remote Operated Vehicle) støtteoperasjoner, lettere subsea konstruksjons- og vedlikeholdsarbeid samt andre støtteaktiviteter. Skipet har en lengde på 98 meter, en bredde på 21,5 meter, et dekksareal på knapt 900 m² og er utrustet med en offshorekran med en løftekapasitet på 150 tonn. Det er arrangert med innredning for 85 personer.

Fartøyet er designet av Vard Design i Ålesund i nært samarbeid med Farstad og Technip.

Vards konsernsjef Roy Reite sier: – Vi setter pris på det langsiktige forholdet vi har med Farstad, og dette samarbeidet har igjen resultert i et nytt og innovativt prosjekt. Vi ønsker å gratulere Farstad  med fem års avtale for dette fartøyet med Technip.

Farstad Shippings flåte består i dag av 62 skip (32 AHTS, 26 PSV og 4 subsea) og 3 subsea fartøyer (inkludert ovenfor) under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro med til sammen 2.250 ansatte engasjert på land og offshore. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet opprettholder en langsiktig befrak

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Relaterte artikler