Finalistene til Nor-Fishings Innovasjonspris

Publisert: 01.07.2024 kl. 11.05 | Oppdatert: 01.07.2024 kl. 16.57
Det har i år kommet inn mange gode og relevante søknader til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris. Juryen har gått igjennom alle søknadene og nominert tre kandidater til Innovasjonsprisen. Vinneren kåres av styret i Stiftelsen Nor-Fishing og prisen vil deles ut under Nor-Fishing 2024, forteller or-Fishing i en pressemelding.

Juryen har bestått av Kari Lisbeth Fjørtoft fra Hofseth International AS (tidl. Møreforsking AS), Oddvar Staulen fra Innovasjon Norge, Kjell Maroni fra FHF og Jan Henrik Sandberg fra Norges Fiskarlag. Juryens leder har vært Oddbjørn Rygvold Rødsten.

Etter behandling og vurdering av søknadene til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris, har juryen nominert følgende tre finalekandidater i tilfeldig rekkefølge:
  • Mørenot Fisheries AS
  • Ava Ocean
  • Norseye AS

Mørenot Fisheries AS. – Injector Semicircular Ground Gear
Mørenot Fisheries AS har utviklet et nytt redskap for bunntråling som i vesentlig grad reduserer påvirkningen og skadene på havbunnen i forhold til tradisjonelt utstyr. Oppfinnelsen Semicircular Ground Gear (SSG) løfter trålen slik at den flyr/glir over havbunnen, samtidig som den reduserer muligheten for at fisken svømmer under trålen. På denne måten bidrar produktet til både økt fangsteffektivitet, redusert tauetid, lavere drivstoff-forbruk samt redusert påvirkning på havbunnen.

Konseptet har blitt testet i tank, i forbindelse med forskningsfangst, og senest også i kommersielt fiske med gode resultater.

Ava Ocean AS – Ava Ray
Ava Ocean har utviklet et nytt konsept for fangst av skjell og andre organismer fra havbunnen, uten at havbunnen påvirkes negativt. Ava Ray er et høste-redskap som med høy presisjon kan plukke skjell og andre bunndyr fra havbunnen på en skånsom og effektiv måte. Redskapen har vært gjennom grundig testing de senere år og kan dokumentere gode resultater. Selskapet kan vise til godt samarbeid med sentrale forskningsinstitusjoner, forvaltningsapparat og finansieringsinstitusjoner. 

Teknologien kan bidra til å gjenåpne sentrale fangstområder for kommersiell fangst ved at man kan gjennomføre dette på en skånsom måte som ikke skader havbunnen og miljøet for øvrig. Dette muliggjør tilgang til store ressurser som i dag ikke utnyttes

Norseye AS – Norseye App
Norseye AS har utviklet et beredskap- og sikkerhetsstyringssystem for næringsfartøy som inkluderer digital og operativ beredskap. Innovasjonen ligger i koblingen mellom digitalt, appbasert sikkerhetsstyringssystem i kombinasjon med operativt personell hos 24/7 bemannet beredskapssentral. Norseye adresserer med dette produktet forbedret sikkerhet og beredskap til sjøs. Dette er et viktig arbeid både for de som utfører sitt yrke på havet på daglig basis, og for samfunnet for øvrig, da store ulykker og hendelser til sjøs ofte kan ha store miljømessige konsekvenser.

Norseye App tilgjengeliggjør informasjon som er kritisk i håndtering av hendelser slik som nøkkeldata om fartøy, live informasjon fra relevante fartøyssensorer, beredskapsdata fra andre fartøy i nærheten, samt bemannet beredskapssentral som kan støtte rederiorganisasjonen ved hendelser før deres egen organisasjon er etablert, og under hendelsen om ønsk
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler