Finnmarkkystens vokter

Publisert: 19.10.2012 kl. 11.40 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
KV Farm
KV Farm


Døgnet rundt. Året rundt. Alltid er de til stede på en av landets mest værharde kyststrekninger. Finnmarkskysten er kystvaktskipets KV Farms nærområde. Sammen med fire andre skip av samme type i Nornen-klassen deler de hele den indre kyststrekninga fra svenskegrensa til grensa mot Russland mellom seg. I tett samarbeid med Fiskeridirektoratet, tollvesenet, politi og andre statlige etater har de oppsyn med de nære havområdene langs kysten.

Farm/Finnmarkskysten: Roald Evensen

Skipssjefen om bord, kapteinløytnant Einar Andreassen (51) fra Lofoten, har 22 år bak seg i tjenesten, og var med å ta KV Farm ut som nybygg i Polen for fem år siden. – Tross så mange år i tjenesten føler jeg at ikke en dag er lik, og at vi til enhver tid er inne i en lærefase. I den daglige jobben er vi i nært samarbeid med andre statlige instanser og jobben er i tillegg både variert og spennende. Oppsynsoppgavene er spennende nok ettersom legal virksomhet av fiskeflåten er helt nødvendig for å opprettholde balanse i ressursene i havet, som han forteller til avisa Finnmarken under vårt tokt på Finnmarkskysten i august. De store medieoppslagene kommer gjerne i tilknytning til arrestasjoner og oppbringing av utenlandske trålere etter brudd på regelverket. – Det er vel noe vi må leve med, men det er helt klart at vi har ytterst få problemer både med russiske og andre fartøyer av utenlands opprinnelse. Stort sett er samarbeidet med de russiske myndighetene utmerket og fartøyene driver vanligvis helt i tråd med regelverket, sier Andreassen.

– Flottere førstegangstjeneste finnes ikke, slår menig Henning Kleivane (21) fra Samnanger fast. – Her på Farm får vi menige delta i det aller meste om bord. Jeg søkte meg både til kystvakta og til å tjenestegjøre nordafor, og fikk begge ønsker oppfylt. Tidligere hadde jeg ikke vært nord for Trondheim og nå er jeg snart lommekjent på det meste av Finnmarkskysten. Her lærer vi mye godt sjømannskap, opplever mye og får samtidig sett mye av landet som jeg ellers aldri ville opplevd. Daglig er vi ute med MOB-båten og kontrollerer fiskefartøy og fiskeutstyr i sjøen. Vi går brovakter sammen med offiserene og deltar i alle typer forefallende arbeid om bord. Topp tjeneste og kjempetrivelige folk om bord å jobbe sammen med. Å tjenestegjøre i Kystvakten er en førstegangstjeneste jeg vil anbefale til alle, forteller menig Kleivane som tross alt skrytet av tjenesten om bord, synes det i perioder kan bli vel mye vasking. Men sjømann skal han neppe bli. – Etter dimming på nyåret er det halvt års jobbing før jeg skal begynne på studier innen film og foto i Trondheim, forteller Kleivane.

Etter mange års tett samarbeid med rederiet Remøy Shipping i Fosnavåg har nå Kystvakten overtatt de fem båtene i Nornen-klassen. Fortsatt er båtene bemannet med tre-fire sivile stillinger på hvert skift i tillegg til seks menige og fem offiserer fra Sjøforsvaret. Litt etter litt skal de sivile stillingene fases ut og overtas av militært personell i løpet av et års tid.

Les mer om KV Farm i Maritimt Magasin nr. 10/2012 som er i butikkene 25. oktober.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler