Fire går sammen i HAV Group ASA

Publisert: 01.03.2021 kl. 12.24
Gunnar Larsen, CEO i HAV Group. Foto: Siv-Elin Nærø
Gunnar Larsen, CEO i HAV Group. Foto: Siv-Elin Nærø
Fire selskaper med spesialkompetanse på digitalisering, energieffektivitet og nullutslippsløsninger i marin og maritim industri samles i HAV Group ASA.

Det er de fire selskapene HAV Design AS (tidligere Havyard Design & Solutions AS), HAV Hydrogen AS (tidligere Havyard Hydrogen AS), Norwegian Electric Systems AS og Norwegian Greentech AS som samler kompetanse og erfaring i et nytt konsern, HAV Group ASA, for å styrke og synliggjøre selskapene sin miljøteknologi. 
Konsernsjef for HAV Group, Gunnar Larsen sier samspillet mellom de fire selskapene vil kunne gi kundene et forsprang med energieffektive løsninger for fremtiden.

– Våre kunder skal innfri globale megatrender med svært ambisiøse mål for minimal miljøpåvirkning og stadig strengere miljøkrav. I HAV Group har vi kunnskap, erfaring og teknologi til å gi kundene skip og utstyr som innfrir dette og gir økt lønnsomhet, konkurransekraft og bærekraft. 

TEKNOLOGI FOR DET GRØNNE SKIFTET
Larsen peker på merverdien de fire selskapene sin komplementære kompetanse gir kundene. HAV Design leverer sikre, energieffektive og miljøvennlige skipsdesign, HAV Hydrogen har utviklet hydrogensystem som gjør det mulig også for større skip å gå over lengre distanser med nullutslipp, Norwegian Electric Systems har smarte kontrollsystem og energidesign som gir sikre, effektive og miljøvennlige skip mens Norwegian Greentech leverer kompakte og energivennlige system for rensing av ballastvann og vann i havbruksnæringen.
Visjonen til HAV Group er å bidra til det grønne skiftet i maritim og marin næring med innovative og lønnsomme løsninger. 

– Og når vi ser på det vi har levert, med blant annet en rekordrekke av batteriferger, så mener vi at vi også kan bevise at vi er i gang med å gjøre det, sier konsernsjefen.

EMISJON OG BØRSNOTERING
Gjennom emisjonen som ble gjennomført i forrige uke har HAV Group styrket kapitalbasen og er godt rustet til å investere i videre utvikling og vekst. HAV Group har søkt om notering av selskapet på Euronext Growth og forventer notering rundt 4. mars.
Konsernsjef Gunnar Larsen sier selskapene i konsernet vil gi større verdi samlet enn enkeltvis, og at børsnoteringen henger sammen med ønsket om å legge til rette for investeringer i et børsnotert vekstselskap og posisjonere det nye konsernet for vekst.

– Vi skal være en aktiv eier som skaper verdier for våre eiere gjennom strategisk utvikling av hvert enkelt selskap og selskapene i fellesskap, gjennom å stimulere til samarbeid og synergier mellom selskapene og gjennom å stimulere til lønnsom vekst. 


VERDIER OG MULIGHETER  
HAV Group har over hundre ansatte i Norge, og Gunnar Larsen peker på at selv om HAV Group er et nytt selskap, så står det solid plantet i mange års erfaring. Blant annet har HAV Design levert over hundre skipsdesign siden 2005. Mange års forsknings- og utviklingsarbeid har i tillegg blitt brukt til å utvikle digitale og automatiserte verktøy både for selskapets designfase og kundens driftsfase. 
Larsen sier de lenge har sett at miljø ville bli en av de sterkeste markedsdriverne og har styrt strategien for FoU-arbeid og teknologiutvikling etter det.

– Og nå etablerer vi HAV Group for å ytterligere styrke innovasjonen slik at vi kan ta maritim og marin næring gjennom det grønne skiftet, bidra til lavere miljøavtrykk, mindre klimautslipp og akselerere utviklingen mot nullutslipp. Teknologien og kompetansen vi besitter gjør oss veldig godt posisjonert til videre vekst basert på det store behovet verden har for å løse miljøutfordringene, samtidig som vi skaper muligheter og verdier for kundene med løsninger som gir økt lønnsomhet og konkurransekraft.

HAV GROUP
  • Etablert i februar 2021 som industrielt konsern med de fire datterselskapene HAV Design AS, HAV Hydrogen AS, Norwegian Electric Systems AS og Norwegian Greentech AS.
  • Har søkt om notering på Euronext Growth og forventer notering rundt 4. mars.
  • Har lang erfaring med FoU-arbeid og teknologiutvikling, og har innovative løsninger som tar maritim og marin næring gjennom det grønne skiftet.
  • Har over 100 ansatte i Norge og hovedkontor i Fosnavåg på Sunnmøre.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler