Fiskeridirektoratet velger Optimar igjen

Publisert: 12.05.2023 kl. 10.46
Prosjektgruppa for arbeidet med FangstID-programmet hos Optimar. Daniel Kvam, Elling Aarseth, Johan Espelund  og Helge Sverre Røsvik. Foto: Optimar.
Prosjektgruppa for arbeidet med FangstID-programmet hos Optimar. Daniel Kvam, Elling Aarseth, Johan Espelund og Helge Sverre Røsvik. Foto: Optimar.

FangstID-programmet er et initiativ fra Fiskeridirektoratet. Programmet skal automatisere registrering av fangst ved hjelp av ny teknologi, gi mer nøyaktig fangstdata til fabrikkene, sørge for automatisk kvoteavregning, samt bedre data til havforskning. Nå velger de Optimar som én av tre aktører til en avgjørende fase av programmet – å identifisere relevant teknologi.

I praksis betyr FangstID at vi på sikt kan ha en fullt sporbar og transparent verdikjede. Sporbarhet er ikke bare positivt for det stadig økende behovet for dokumentasjon. Det vil også bidra til blant annet bedre ressursutnyttelse og fiskevelferd. Derfor er det med stor respekt Optimar tar fatt på oppdraget.

– Vi er opptatte av at bransjen vi leverer utstyr til skal kunne drive bærekraftig i mange år fremover. Da trenger vi gode kvotereguleringer, forteller R&D Project Manager Johan Espelund i Optimar.

ØKT VERDI FOR FISKEREN
I sin begrunnelse, legger Fiskeridirektoratet vekt på en en tett opp mot 100 prosent nøyaktighet når det kommer til artsgjenkjenning av utvalgte arter. 

– Artsgjenkjenning er en teknologi vi kjenner godt. De siste fire årene har vi jobbet mye med akkurat dette og vi har allerede produkter i porteføljen som sorterer ferdig kappet og sløyd fisk basert på art, forklarer Espelund.

STOR ÆRE
Fiskeridirektoratet trekker i tillegg frem koblingen til softwareløsningen til Optimar, Commander, og den økte verdien denne plattformen vil gi fiskeren. Dette, kombinert med god kompetanse og kjennskap til næringen – samt løsninger som bidrar til bedre fiskevelferd, gjør altså at Optimar er én av tre aktører i fase to av FangstID-programmet. Det betyr at Optimar tildeles 2 000 000 NOK for forskning- og utviklingstjenester. 

– Det er en stor ære å bli valgt. Det er et tegn på et teknologien vår er konkurransedyktig og vi ser veldig frem til videreutvikle den, sier Espelund. 

I fase to blir utviklingen av en prototype en sentral del av arbeidet. Den skal bygges og testes internt før neste fase av programmet.

– Med prototypen på plass og intern testing gjennomført, er det de to med det beste produktetet som går videre til fase tre. Da skal prototypen virkelig bli testet, om bord i båt. Det er veldig spennende, så det skal vi jobbe hardt for å få til, sier Johan Espelund. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler