Fiskerstrand fornøyd med 2018

Publisert: 31.07.2019 kl. 13.25 | Oppdatert: 16.08.2019 kl. 12.00
Konsernet Fiskerstrand Holding AS, sp, består av skipsverftet Fiskerstrand Verft AS, skipsdesignselskapet Multi Maritime AS og Fiskerstrand Eiendom AS har lagt frem et årsregnskap for 2018 som viser at alle selskapene gikk med overskudd. Styret er tilfreds med resultatet, heter det i en pressemelding.

Konsernet oppnådde et resultat på 24,9 millioner kroner før skatt. Ved utgangen av fjoråret var det 133 ansatte i konsernet, inkludert lærlinger.

Skipsbygging og reparasjon
Fiskerstrand Verft AS har hatt 72 anløp av skip for reparasjon/ombygginger i 2018 og det har vært utført 50 dokkingsoppdrag. Selskapet har ikke levert nybygg i 2018 og det har utelukkende vært satset på reparasjon, vedlikehold, dokking og ombyggingsoppdrag.

Første halvår 2018 var krevende med stor konkurranse og få oppdrag å konkurrere om. Markedet løsnet i august og høsten ble krevende på en annen måte med mange oppdrag og stor aktivitet. 

Design og teknologi
Multi Maritime AS har hatt et tilfredsstillende driftsår med høy aktivitet på prosjektgjennomføring av flere egenutviklede MM-design under bygging i både inn- og utland, samt flere oppdrag av tegningsleveranser for ombygninger av skip. Det er i 2018 lagt ned en betydelig innsats innen prosjektutvikling av flere ulike fartøystyper med spesiell fokus på energi- og miljøteknologi. Satsingen har vært strategisk viktig og selskapet har i 2018 signert en rekke nye kontrakter for design og engineering av lav- og nullutslipp skip.  I tillegg er flere rådgivende oppdrag og mulighetsstudier utført. 

Det er gode muligheter for nye oppdrag, og det gjelder for kunder både nasjonalt og internasjonalt. Ordresituasjonen pr. 31.12.2018 er god og styret har tro på at 2019 kan bli et nytt godt år. 

Konsernet Fiskerstrand Holding
Konsernet hadde i 2018 driftsinntekter på 317,5 mill. kr. (746,6 mill. kr. i 2017), et resultat før skatt på 24,9 mill. kr. (36,5 mill. kr. i 2017) og et resultat etter skatt på 18,6 mill. kr.  (26,8 mill. kr. i 2017). Tallene for 2018 viser et godt resultat og prognosene for 2019 er også tilfredsstillende.

Det er allerede inngått flere gode kontrakter for både verft og designselskap for 2019 og verftet har allerede en fin ordrereserve med reparasjons- og ombyggingsoppdrag for hele 2019.

Konsernet satser sterkt på miljøteknologi for skip med spesiell fokus på konsept basert på LNG, batteri, hydrogen/brenselceller og hybridløsninger i kombinasjon med batteri.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen