Fjellstrand bygger batteriferge

Publisert: 12.11.2012 kl. 07.43 | Oppdatert: 18.10.2016 kl. 09.30
ZeroCat 120
ZeroCat 120


Fjellstrand AS har signert kontrakt med Norled om levering av en ferge av typen ZeroCat 120 med drift på batterier. Kontrakten kommer som et resultat av at Norled har vunnet anbudet på 10 års fergedrift på E39 mellom Lavik og Oppedal fra 1. januar 2015. Det skal være tre ferger i dette sambandet, der to er konvensjonelle dieseldrevne fartøyer mens den tredje har spesielle krav til utslipp og energiforbruk.

Fjellstrand og Norled har samarbeidet tett både med hensyn på teknologi og design i utviklingen av fartøyet.

Fartøyet har kapasitet for 120 biler og 360 passasjerer, og vil operere med ca10 knops hastighet. Seilingstiden er 20 minutter og de 10 minuttene i hver ende vil bli benyttet til lading samtidig med lossing og lasting. Fergen vil lagre energi i lithium-ion batterier om bord.

Lavt energiforbruk er den viktigste egenskapen for å kunne drifte fergen kun på batterier. Derfor vil fergen bli bygget i aluminium og ha katamaran skrog. Alle systemer vil bli optimalisert for lavt energibruk og varmegjenvinnere, LED lys og solceller vil være en del av benyttet teknologi om bord. Fremdriftsanlegget vil få kraftig fokus på virkningsgrader og alle komponenter er evaluert for å redusere effekttap.

Fergedriften i Norge er ideell for batteridrift da de fleste ferger opererer korte strekninger, og en regner med at halvparten av disse strekningene kan drives med denne teknologien.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler