Fjord Line med store kostnadskutt

Publisert: 15.09.2020 kl. 11.31 | Oppdatert: 01.10.2020 kl. 19.13
Fjord Lines Stavangerfjord.  Rederiet forbereder nå kraftige kostnadskutt. Foto: homas Østberg-Jacobsen/Ford Line.
Fjord Lines Stavangerfjord. Rederiet forbereder nå kraftige kostnadskutt. Foto: homas Østberg-Jacobsen/Ford Line.
Fjord Line forbereder seg på at effektene av Coronaviruset vil vare lenge. Selv om likviditeten er sikret, setter selskapet nå i gang store kostnadskutt. Det vil også innebære oppsigelser og permitteringer av ansatte, skriver rederiet i en pressemelding.  

– 2019 var et rekordår for oss både når det gjelder omsetning og resultat, og vi var store optimister for 2020. Dessverre snudde alt med covid-19. Tall fra perioden mars til august viser at selskapet har vært hardt rammet med en nedgang i lønnsomheten sammenlignet med 2019 på hele 80 prosent. Bookingene er nå bare en brøkdel av det vi normalt har på dette tidspunktet. Nå forbereder vi oss på at det kan ta lang tid før vi er tilbake til normal drift, sier Rickard Ternblom, CEO i Fjord Line.

SIKRET LIKVIDITET
Effekten av tiltakene som ble gjort før sommeren med kontantstøtte, refinansiering, intern omstilling og eierkapital, er beregnet til 700 millioner kroner i positiv kontantstrøm for 2020, og sikrer driften gjennom dette året. Selskapet mener det viser at eiere, banker, långivere og andre leverandører og samarbeidspartnere har stor tro på forretningsmodellen og de langsiktige målsetningene.

– Vi har sikret vår likviditet, men vi ser at det vil ta tid å nærme oss normal drift igjen. Sommeren har vært bra, men nå går vi inn i en høst- og vintersesong med naturlig begrenset trafikk som blir ytterligere utfordret av myndighetenes råd om ikke å reise. Dermed er det helt nødvendig med nye kostnadstiltak for å opprettholde en viktig transportåre til og fra kontinentet knyttet til frakt av gods og passasjerer, sier Ternblom.

KRAFTIG EFFEKTIVISERING  
– Vi har de siste årene brukt vesentlige ressurser på effektivisering og automasjon i alle deler av vår virksomhet. Dette vil få ytterligere fokus nå og forventes å gi betydelige innsparinger. Det er dog svært vanskelig å forutse lengen på krisen, noe som krever at vi setter i gang ytterligere tiltak. Selv med myndighetenes utvidede permitteringsregler, kompensasjonsordning og lånegarantiordning, kommer vi ikke kommer utenom at de ansatte blir berørte. Opp mot 200 personer vil bli permittert eller oppsagt. Kostnadsreduksjoner er det eneste som hjelper når inntektene faller så dramatisk som det vi har opplevd de siste månedene, sier Ternblom.

TRO PÅ FRAMTIDEN
– Alle i Fjord Line har bidratt i denne dugnaden så langt. Jeg er ydmyk i forhold til den innsatsen våre ansatte har lagt ned under svært spesielle omstendigheter. Denne krisen er ikke over, og ingen vet hvor lenge effektene vil vare. For å sikre arbeidsplassene og komme styrket ut av krisen, er det helt avgjørende å redusere våre driftskostnader til et minimum. Våre framtidsutsikter er lyse og takket være den omfattende dugnaden og refinansieringsprosessen i vår, står Fjord Line stødig og er klare for å ta imot våre gjester når pandemien etter hvert slipper taket, avslutter Rickard Ternblom.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler