Flere systemer om bord krever enklere løsninger

Publisert: 18.11.2021 kl. 12.32
Bilde av bromiljø ombord i “Hardhaus” med ProNav Screen Matrix skjermstyring. Foto: Cemre.
Bilde av bromiljø ombord i “Hardhaus” med ProNav Screen Matrix skjermstyring. Foto: Cemre.
For de fleste fartøy er broen ikke bare for navigasjon, men også et operasjonsrom for kontroll av stadig flere systemer. Da blir det viktig med enkel tilgang til disse systemene samt å kunne endre hvor og hvordan informasjon presenteres. Endelig er det fryktede «muserackets» tid forbi, hvor hvert system var knyttet til egen mus og tastatur, skriver selskapet ProNav i en pressemelding. 

Et eksempel er store fiskefartøy med  behovet for å kunne kombinere kontroll, betjening og presentasjon av et mangfold ulike systemer: Maskinkontroll, manøvrering (conning), radar, ECDIS, elektroniske bunnkart, ekkolodd, sonarer, strømlogg, kamera fra dekk og prosessanlegg, infrarøde kamera, fangstkontroll, trålsensorer, vinsjer osv. 

INTERGRERT OG FLEKSIBEL
Skjermstyring, såkalte skjermmatriser, forenkler og skaper en mer integrert og fleksibel bro. Det er ikke lengre slik at man er nødt til å ha det samme skjermoppsettet til enhver tid. Problemet har alltid vært der; at man har forskjellige behov avhengig av hvilken operasjon fartøyet utfører. Under fiske, ønsker man for eksempel fiskeleting, strømlogg og dekkskameraer på de store primærskjermene, mens under transitt ønsker man ECDIS og radar i stedet. Det samme behovet for variasjon vil gjelde for et seismikkfartøy så vel som for en ferje.

ProNav sin skjermmatrise “ProNav Screen Matrix” (PSM) løser dette behovet ved å samle lyd og bilde samt tastatur- og mussignaler fra mange kilder i én smart sentral. Herfra distribueres kildene til hele broa, og brukeren kan enkelt hente ut kildene til ønskede monitorer. Dette gjøres gjerne med forhåndsinstallerte oppsett, basert på operasjonstype eller skreddersydd i tråd med det den enkelte navigatør ønsker. Full fleksibilitet for operatøren er også mulig.  Brukergrensesnittet og styring av skjermfordelingen skjer via touchpanel eller PC.  For operasjon av de tilknyttede systemene sveipes musen sømløst mellom alle monitorer, og ved hjelp av et dobbeltklikk er man inne i kildene og styrer den. Resultatet blir «one mouse to rule them all».

TILPASSET MILJØ
ProNav Screen Matrix er tilpasset det maritime miljø og møter IEC-60945 standarden for robusthet. De enkleste systemene bygges opp med input- og output-kort for det spesifikke behovet, mens de mest komplekse systemene konfigureres over LAN, og rutes over IP (oIP).  Felles for løsningene er at alle kilder kan styres med samme mus og keyboard, og at visningsalternativene og kombinasjonene er nær sagt ubegrensede.  Det vanligste er at en skjerm viser én ønsket kilde, alternativt fire kilder i «quad view».  

– ProNav har levert løsninger der over 25 skjermer fordelt på bro og kontorer viser informasjon fra rundt 30 forskjellige systemer eller sensorer, men her er det ingen begrensninger i hva vi kan tilby i dag, forteller daglig leder Frode Bjørklund.

Han sier også at ProNav Screen Matrix tar høyde for at enkelte system er kritiske, og som et minimum vil systemer med regelkrav, eksempelvis navigasjon, være synlige og tilgjengelige selv om skjermmatrisen ikke er aktiv.  Videre tillater systemet universal dimming og kan gi en felles inngangsport til tilgang og fjernstyring av alle tilknyttede system.  

Bruken av skjermmatriser er ikke begrenset til en fartøysbro. Alle operasjonsrom som består av separate systemer kan med en skjermmatrise oppnå enklere kontroll og bedre visning av systemer og informasjon.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler