FMC fikk milliardkontrakt

Publisert: 18.09.2015 kl. 06.48 | Oppdatert: 16.10.2016 kl. 12.22
Johan Sverdrup-feltet. Foto: Statoil
Johan Sverdrup-feltet. Foto: Statoil


EPC-kontrakten for undervannsutstyr som Statoil på vegne av Johan Sverdrup-partnerskapet har tildelt FMC Kongsberg Subsea AS til Johan Sverdrup-prosjektet, er på ansalgsvis 1,3 milliarder kroner. Leveransen omfatter 13 ventiltrær og brønnhoder, samt tre undervannsbrønnrammer og kontrollsystemer.  I tillegg er det tildelt kontrakter for ettermarkedstjenester og tilleggskomponenter i tilknytning til Johan Sverdrup-feltet.

Kontraktene inneholder også opsjoner for å dekke eventuelle fremtidige behov på Johan Sverdrup-feltet, samt på andre feltutbygginger på norsk sokkel.

– Undervannsutstyret FMC skal levere, er viktige brikker i Johan Sverdrup-utbyggingen. Havbunnsutstyret gjør det mulig å kunne reinjisere sjøvann og produsert vann i Johan Sverdrup-reservoaret når vi kommer i produksjon. Slik oppnår vi høyest mulig utvinning og verdiskaping fra Johan Sverdrup-ressursene. Dette er gunstig for miljøet fordi vi minimerer utslipp til sjø fra feltet, sier Kjetel Digre direktør for Johan Sverdrup-prosjektet.

I forbindelse med første fase i utbyggingen av Johan Sverdrup vil det bli installert tre standard bunnrammer nord og sør for feltsenteret, på 110 til 120 meters havdyp. Havbunnsrammene blir kontrollert og forsynt med produsert vann eller sjøvann gjennom rørledninger fra feltsenteret.

– FMC vinner disse kontraktene i en industri-kontekst i tøff konkurranse, og et åpenbart behov for betydelig og varig forbedring på kostnadssiden. Vi har klare forventninger til at FMC vil fortsette det gode arbeidet med å redusere kost og optimalisere prosesser både i prosjektgjennomføring og i ettermarkedet, sier Torger Rød, direktør for prosjekter.

Denne tildelingen er basert på et nytt standard vertikalt ventiltre, som er utviklet i samarbeid med leverandørmarkedet og DNV. Denne nye standarden vil bidra til kostnadseffektivisering også for fremtidige undervannsutbygginger.

Kim Idar Giske

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler