Forbyr Torghatten å kjøpe Fjord1

Publisert: 14.07.2016 kl. 08.52 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 16.58
Sykkylvsfjord
Sykkylvsfjord


Konkurransetilsynet har sagt nei til at Torghatten får kjøpe eierandeler i Fjord1. Årsaken er at kjøpet fører til en vesentlig begrensning av konkurransen i markedet for drift av ferjesamband i Norge.

Torghattens kjøp av 50 prosent av aksjene i F1 Holding involverer de to største aktørene innenfor drift av ferjesamband i Norge. F1 Holding, som er eid av Sogn og Fjordane fylkeskommune, eier 59 prosent av aksjene i Fjord1 AS.

– Ferjesambandene utgjør en sentral del av transportinfrastrukturen i Norge. Sunn konkurranse om driften av disse sambandene er viktig for å sikre ferjepassasjerer over hele landet et godt tilbud til lavest mulig pris, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Det er Statens vegvesen og fylkeskommunene som står for innkjøpene i markedet for drift av ferjesamband.

– Torghattens kjøp av eierandeler i Fjord1 ville ført til redusert konkurranse og økte kostnader for innkjøperne. Det kan igjen føre til høyere billettpriser og dårligere tilbud til passasjerene, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese.

Torghatten har kommet med forslag til avhjelpende tiltak for å begrense de konkurranseskadelige virkningene av kjøpet. Forslaget omfatter salg av Torghattens datterselskap FosenNamsos Sjø og tiltak som skal forhindre informasjonsflyt mellom Torghatten og Fjord1. FosenNamsos Sjø ble for øvrig nylig tildelt kontrakten på ferjedrift mellom Flakk og Rørvik i Sør-Trøndelag, og vil overta dette sambandet fra Fjord 1 fra 2019.

– Konkurransetilsynet har vurdert de foreslåtte tiltakene og kommet til at de ikke fjerner tilsynets bekymring. FosenNamsos Sjø er en liten aktør og et salg av dette selskapet er ikke tilstrekkelig til å hindre at konkurransen i markedet blir vesentlig begrenset, sier Nese.

Det var i fjor fylkespolitikerne i Sogn og Fjordane besluttet å selge seg ut av Fjord1. Vedtaket skapte strid i fylkespolitikken i Sogn og Fjordane, blant annet på grunn av manglende åpenhet omkring prosessen. Samtidig ønsket den andre store eieren i Fjord1, selskapet Havilafjord, med Herøy-reder Per Sævik som en sentral person å å bruke forkjøpsretten til aksjene, og det er ventet at partene møtes i retten for å gjøre opp om dette i august.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler