Forlenget fregattavtale

Publisert: 13.05.2015 kl. 07.50 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Fridtjof Nansen. Foto: Fredrik Ringe
Fridtjof Nansen. Foto: Fredrik Ringe


Bergen Group Services AS er av Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) tildelt en ettårig forlengelse av kontrakten knyttet til skipsteknisk vedlikehold på Marinens fregattklasse. Kontrakten har en estimert verdi på ca. NOK 70 millioner, og gjelder frem til juli 2016.

 

Bergen Group inngikk i juni 2012 en omfattende kontrakt med FLO på skipsteknisk vedlikehold av fregattklassen. Hovedkontrakten gjaldt frem til juli 2014, med en opsjon for årlig fornyelse i inntil tre år frem til sommeren 2017.  Kontrakten som nå er signert gjelder for det andre av tre opsjonsår.

 

Kontrakten omfatter planlegging, koordinering og gjennomføring av planlagt vedlikehold, korrektivt vedlikehold og andre tilleggsarbeider på Marinens fregatter. Arbeidet vil i hovedsak bli gjennomført på Marinens hovedbase på Haakonsvern like utenfor Bergen.

 

De nye fregattene er svært komplekse fartøy, og dette stiller store krav til kompetanse, kvalitet og dokumentasjon i gjennomføringen av et slikt prosjekt, heter det i pressemeldingen fra Bergen Group som skriver videre:

–  Kontrakten er et viktig bidrag til Bergen Group sin langsiktige strategi om å videreutvikle konsernets kompetanse og kapasitet knyttet til komplekse maritime prosjekter og serviceoperasjoner.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Relaterte artikler