Fornøyd maritim næring

Publisert: 06.10.2010 kl. 10.56 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.01
Statsbudsjettet 2011
Statsbudsjettet 2011


I Statsbudsjettet for 2011 legger regjeringen opp til store innstramminger på mange områder, men de maritime næringene ser ut til å komme godt ut av det.

Rederibeskatningen og refusjonsordningen for sjøfolk ligger fast samt nettolønnsordningen forblir uendret i motsetning til reduksjonen som mange fryktet.

Både Maritimt Forum og Norges Rederiforbund er godt fornøyde med det nye Statsbudsjettet:

– Vi er glade for at Trond Giskes høye ambisjoner for de maritime næringene har fått gjennomslag i budsjettforslaget med blant annet en videreføring av deler av tiltakspakken for verftsindustrien og en videreføring av dagens refusjonsordninger for sysselsettingen av norske sjøfolk, sier Sverre Meling jr., daglig leder for Maritimt Forum.

– I en situasjon hvor det strammes inn på flere områder, er vi er godt fornøyd med at næringsminister Giske og regjeringen har prioritert stabilitet i rammevilkårene for rederiene og norske sjøfolk. Det er viktig for at Norge skal kunne gripe de store mulighetene for økt verdiskaping og flere maritime arbeidsplasser langs hele kysten, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Deler av verftspakken som ble lagt frem i vår vil også fortsette neste år. Regjeringen foreslår blant annet å videreføre rammene under GIEK (Garanti-Instituttet for Eksportkreditt) med 120 milliarder kroner for Alminnelig garantiordning. Rammen ble økt med 10 milliarder kroner i forbindelse tiltakspakken i mai.

NOx-fondet videreføres for en ny periode. Den treårige perioden for NOx-fondet går ut i 2010 og har i løpet av perioden 2008-2010 gitt bortimot 1,8 milliarder kroner til miljøvennlige tiltak i næringslivet. En videreføring vil bety mye for de maritime bedriftene.

– Verft og maritime leverandørbedrifter er spydspisser for utvikling av norsk kompetanse og teknologi. Vi viderefører deler av verftspakken for å bidra til at Norge opprettholder sin posisjon som internasjonalt ledende maritim- og offshoreleverandør med tusenvis av arbeidsplasser, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Hva mener du om budsjettforslaget? Si din mening i vår meningsmåling!
Sverre Meling jr.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler