Forskningspenger til maritime bedrifter

Publisert: 16.12.2016 kl. 13.06 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 16.57
Bilferjen Ampere. Foto: Enova.
Bilferjen Ampere. Foto: Enova.
Fem maritime bedrifter – Brødrene Aa, Fiskarstrand Verft, Siemens, Kongsberg Maritime og Wärtsilä – har fått støtte fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova til sine prosjekt for å finne nye løsninger for utslippsfri sjøtransport.

I alt femten bedrifter hadde søkt innen fristen, som var i oktober. Støtten gis gjennom programmet PILOT-E, og skal sikre tett oppfølging, finansiering og gjennomføring av prosjektene.

PILOT-E er utviklet i et nytenkende og banebrytende samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova som har pågått siden 2015. Første utlysning ble lansert på forsommeren i år. Vanlig prosedyre for norske selskaper som ønsker finansiering fra virkemiddelapparatet er å sende inn ny søknad for hver ny fase – til hver av de ulike aktørene.

For å få enda bedre fart på det grønne skiftet, og sikre raskere utvikling fra idé til marked, vil aktørene bak PILOT-E tilrettelegge for at landets beste konsortier og deres prosjekter kun må søke én gang. Forutsatt at fremdriften er god og delmålene er ivaretatt vil nye finansieringer fortløpende tildeles i et sømløst system fra start til mål.

– Vi er gledelig overrasket over den gode responsen og det høye nivået på prosjektsøknadene. Bak de femten konsortiene som har levert søknad står totalt over 50 norske teknologibedrifter, og vi kan derfor konkludere med at PILOT-E har mobilisert næringslivet på en utmerket måte for å utvikle ambisiøse, nyskapende løsninger for utslippsfri sjøtransport. Programmets arbeidsform har vært etterspurt og ønsket av både myndigheter og nærings- og teknologimiljøene, så dette har vært en spennende lansering, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén.

Konsortiene representerer prosjekter som dekker batteri, ladeløsninger, hydrogen og nye materialer som dekker anvendelser inn mot ferger, sightseeing og passasjerbåter, i tillegg til vedlikeholdsfartøy mot havvind.

– Det er gledelig å se at de etablerte selskapene har med seg unge gründerselskaper for å kunne levere en komplett løsning inn mot markedet. Tenk om dette kunne være kimen til en ny norsk maritim klynge i front for den internasjonale utviklingen av nullutslippsfartøy, sier divisjonsdirektør for bærekraft i Innovasjon Norge, Inger Solberg.

Utslipp fra transport står høyt på prioriteringslisten når Norge skal redusere klimagassutslippene og det forventes stor etterspørsel etter nullutslippsfartøy de neste årene.

– Det blir stadig viktigere å utvikle teknologi som kan bidra til å redusere utslippet av klimagasser og samtidig øke verdiskapningen. PILOT-E er et ypperlig verktøy for å hjelpe gode ideer raskest mulig ut i markedet. Norge kan med dette utvikle både nasjonal og internasjonal sjøfart på vei mot lavutslippssamfunnet, sier Enova-sjef Nils Kristian Nakstad.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler