Først med landstrøm for offshoreflåten

Publisert: 07.07.2014 kl. 08.38 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Inge Tangerås
Inge Tangerås


Enova investerer 2 millioner kroner i det planlagte landstrømanlegget i Bergen. Dermed får Bergen Norges første landstrømanlegg for offshorefartøy.

– Dette er en gledelig nyhet. I tillegg til millionene fra Enova, har vi fått bekreftet økonomisk medvirkning både fra Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune Jeg vil berømme spleiselaget; Enova, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og havnestyret for at de ser at dette er et klimatiltak som er viktig både for Bergen og Norge, sier havnedirektør Inge Tangerås.

Bergen og omland havnevesen har hele 1500 anløp av offshore-fartøy hvert år og disse står for en stor del av energiforbruket i havnen. Energien produseres i dag av diesel-aggregat. Når skipene nå i stedet kan gå over på strøm, er potensialet for kutt i både CO2-utslipp og lokal forurensing stort. I første omgang er det et mindre anlegg som skal bygges og som kun kan betjene ett skip om gangen.

– Vi gjør det så enkelt som mulig for å holde kostnadene nede og for å komme i gang, forteller havnedirektør Inge Tangerås.

Det beregnede energi- og klimaresultatet er likevel ikke ubetydelig. I tillegg til at en fossil energikilde blir erstattet av elektrisitet, reduseres energibruken siden elektrisitet har en bedre virkningsgrad enn diesel. Til grunn for støtten fra Enova ligger et energiresultat på 2,9 GWh årlig. Klimagassutslippene reduseres med 925 tonn CO2 pr. år.

– Dette kan bli starten på noe stort. Klimautslippene fra sjøtransport er betydelige. Når en by som Bergen går foran, vil både rederier og andre havner se at det er store miljøgevinster i denne sektoren, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

En forutsetning for at prosjektet skal bli en suksess er at rederiene klargjør fartøyene slik at de kan nyttiggjøre seg av landstrømmen. Både Tangerås og Kvam tror det bare er et spørsmål om tid.

– Nå sørger vi for å få infrastruktur på plass som gjør det mulig å velge klimavennlige løsninger. Da både tror og håper vi at næringen vil gripe muligheten, sier Tangerås.

Går alt etter planen vil anlegget være klart for prøvedrift allerede i desember.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler