Fortsatt mange offshoreskip i opplag

Publisert: 07.11.2017 kl. 14.24
Panelet som diskuterte markedssituasjonen i den maritime næringen. Fra venstre Birger Skår, Anne Jorunn Møkster, Rolf Fiskerstrand, Solveig Frøland, Otto Sølberg og Erik Tønne. Foto: John Inge Vikan
Panelet som diskuterte markedssituasjonen i den maritime næringen. Fra venstre Birger Skår, Anne Jorunn Møkster, Rolf Fiskerstrand, Solveig Frøland, Otto Sølberg og Erik Tønne. Foto: John Inge Vikan
Ålesund: Fortsatt ligger omkring 1700 offshoreskip i opplag når man ser på hele verden, og på kort sikt er det neppe sannsynlig at dette vil endre seg vesentlig.

– Men om vi ser på sammensetningen av dette, er mye av dette både små fartøy og også delvis eldre, ca. 1000 er over 15 år. Så reelt sett vil mange aldri komme tilbake, og kanskje så mye som 30 prosent vil forsvinne etter hvert, sa analysesjef Erik Tønne i Clarkson Plaatou under Verftskonferansen i Ålesund.

Tønne innleder med temaet markedsbetraktninger, og foredraget ble fulgt av en paneldebatt ledet av Birger Skår, med deltakerne Anne Jorunn Møgster fra Simon Møgster Shipping, Rolf Fiskerstrand fra Fiskerstrand Holding, Solveig Førland fra GIEK, Otto Sølberg fra Eksportkreditt og innlederen Tønne.

Skuffet over miljøkrav
Blant innleggene kan Rolf Fiskerstrands fremheves, der også han sa seg skuffet over at mens det nå stilles strenge miljøkrav til ferjer som bygger, er det ikke lagt opp til noe lignende i anbudet for nye skip til kystruten Bergen – Kirkenes.
– Spesielt siden det dreier seg om fartøy som skal seile i de samme farvannene som kystruten er dette skuffende, sa han.

Offshorefartøyene
I sin innledning kom Tønne også inn på situasjonen for offshorefartøyene i Nordsjøen, der han så en viss nedgang i antall fartøy i opplag. Men fortsatt er det omkring 103 PSV og ankerhåndteringsfartøy i opplag, og selv om det har vært en liten oppgang i skip som kommer tilbake i jobb er det fortsatt ubalanse. Noe av oppgangen man har sett har også vært sterkt sesongpreget.

– Den dårlige nyheten er at skipene i Nordsjøen stort sett er moderne og store skip eid av seriøse aktører. Det gir en latent tilbudsside som vil legge press både på utnyttelsesgraden og ratene.

Han trodde også at mange av rederiene som har skip liggende i opplag ikke har tatt inn over seg at reaktiveringskostnadene om skip skal i arbeid igjen kan bli svært høye, noe som også kan påvirke lønnsomheten negativt.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler