Fortsetter satsingen på effektive og miljøvennlige havner

Publisert: 05.07.2023 kl. 12.02
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Regjeringen gir 64 millioner kroner i tilskudd til fem nye havneprosjekter langs kysten.


– Havnene er viktig for verdiskaping og bosetting langs kysten. Statlig støtte til investeringer i effektive og miljøvennlige havner er et svært treffsikkert virkemiddel for å sikre bedre logistikk, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

For 2023 er det søkt om støtte til totalt 24 prosjekter, og alle prosjektene har samlet sett søkt om rett i overkant av 400 millioner kroner.

SATSINGSOMRÅDE 
– Dette er et satsingsområde for regjeringen. Noe av det første regjeringen gjorde var styrke tilskuddsordningen, før vi styrket ordningen ytterligere i revidert nasjonalbudsjett. Totalt er det nå 118 millioner til effektive og miljøvennlige havner. Disse pengene åpner for enda flere prosjekter enn tidligere, og Kystverket vil allerede i høst åpne for nye konkurranser. Nå håper jeg kystkommunene er klare, sier fiskeri- og havminister Skjæran. 

Kystverket forvalter tilskuddsordningen. Pengene deles ut i flere omganger; i juni ble det gitt tilsagn til ettårige prosjekter, nå følger tilsagnene til toårige prosjekter.

I tillegg planlegger Kystverket å lyse ut nye konkurranser om tilsagn for budsjettåret 2024 og 2025 allerede denne høsten.

Disse får:

  • Balsfjord kommune får 30.000.000    til mudring, utfylling, opparbeidelse av areal og nye kaier.
  • Oslo, Drammen, Sandefjord, Larvik, Borg, Grenland, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Sandnes, Karmsund, Bergen, Kristiansund, Trondheim, Nord-Trøndelag, Bodø, Harstad, Tromsø, Måsøy og Berlevåg havn får 10.516.800 til oppgradering av digital havne- og tilgangsinfrastruktur, samt felles løsning for sikringskontrakter.
  • ASCO Norge får 6.300.000 til digitaliseringsprosjekt rettet mot bulk-aktiviteter på terminalen i Risavika.
  • Kristiansund og Nordmøre havn får 6.040,000 til etablering av ny kai med tilknyttet bakareal ved Vikan havn i Smøla kommune.
  • Nor Lines får 11.356.800 til utvide eksisterende digitale løsning til å omfatte Nor Lines-terminalene i Sandnes, Bergen, Bodø, Honningsvåg, Florø og Kirkenes.

Til sammen 64.213.600      

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler