Frøy Sjøtransport bygger ny brønnbåt

Publisert: 23.04.2013 kl. 05.44 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
M-3001
M-3001


Møre Maritime AS i Kristiansund har inngått en større designkontrakt for utvikling og leveranse av komplett tegningspakke for en ny og fremtidsrettet brønnbåt. Fartøykonseptet er utviklet i nært samarbeid med rederiet Frøy Sjøtransport AS.

Fartøyet vil ha en kapasitet på vel 3000 m3, fordelt på to boksformede lasterom for problemfri skyveskott-bruk. Fiskeutstyrspakken er topp moderne, basert på lukket teknologi som oppfyller dagens og fremtidens krav til fiskevelferd når det gjelder sirkulasjon, oksygenering, filtrering, UV og RSW-nedkjøling. Varmt og forurenset sjøvann avsiles ved lasting. Det er lagt stor vekt på miljøvennlige løsninger og utforming. Skrogutformingen er ny og optimalisert for høy fart, og som sammen med et effektivt dieselelektrisk fremdriftssystem, stor vripropellen kombinert med frekvensstyring skal gi gunstig driftsøkonomi. Alle lastetanker, rør og kanaler er utformet for effektiv og automatisert vasking og desinfisering. Fartøyet er også forberedt for å møte fremtidens miljøkrav til utslipp av NOx og CO2, samt rensing av ballastvann.

• Fartøyets lengde: 78,0 meter

• Fartøyets bredde: 16,0 meter

• Innredning: 10 personer

• Motoreffekt: 4 x 1.450 kW

Fartøyet som er av typen M-3001 design, er også optimalisert med tanke på godt arbeidsmiljø og trygge arbeidsoperasjoner helt oppe i merdene. Det er lagt stor vekt på gode mannskapsbekvemmeligheter med singellugarer og moderne messer og oppholdsrom, samt operasjonsområder med god utsikt. Fartøyet har solid dekksutrustning med store fjernbetjente kraner med lang rekkevidde.

Visuelt skal fartøyet signalisere noe nytt med egenart og rene linjer, og gi inntrykk av å være en «kraftig arbeidshest», en blanding av traktor design og moderne formgiving.

– Med denne kontraheringen oppgraderer Frøy Sjøtransport sin flåte. Det første fartøy av denne type vil bli benyttet for å betjene Lerøy Seafood AS sine anlegg i Midt-Norge,  sier Helge Gåsø i Frøy Sjøtransport.

Fartøyet skal bygges og leveres av Sefine Shipyard i Tyrkia. Utrustingen om bord er i stor grad basert på norske utstyrspakker og leverandører. Fartøyet leveres sommeren 2014.

– Konseptutvikling og skipsdesign har vært viktige satsningsområder for Møre Maritime de senere år med fokus på havbruksfartøy, som brønn-, prosess- og servicebåter. Denne kontrakten forsterker vår satsing mot dette segmentet, sier daglig leder Svein Knudtzon Waagbø i Møre Maritime.

Møre Maritime eies av nøkkelpersoner og investeringsselskapet Bølgen Invest AS som i 2011 tilførte risikokapital for å sette fart på selskapets satsing på skipsdesign i kombinasjon med oppkjøpet av Atlantconsult Marine AS.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler