Frydenbø kjøper Havøysund Patentslipp

Publisert: 26.10.2017 kl. 13.35
Havøysund Patentslipp holder til i Måsøy kommune i Finnmark. Foto: Cato L. Seppola
Havøysund Patentslipp holder til i Måsøy kommune i Finnmark. Foto: Cato L. Seppola
Frydenbø Industrier vokser, og nå styrker man sin markedsposisjon innen skipsreparasjoner i Finnmark gjennom oppkjøp av Havøysund Patentslipp AS.

Familien Seppola trekker seg ut av virksomheten. Seppola-familien har drevet Havøysund Patentslipp siden 1935, men i en pressemelding forteller de at man etter å ha bestemt seg for å trekke seg ut av den daglige driften tok kontakt med Frydenbø med spørsmål om de ønsket å overta.

– Driften av Havøysund er basert på de samme grunnleggende verdiene; entusiasme, ærlighet og ansvarlighet, som er styrende for virksomheten i Frydenbø. Det har derfor vært enkelt å enes om en felles fremtid, forteller daglig leder i Havøysund Patentslipp Bernth R. Sjursen.
 
ØKENDE ETTERSPØRSEL
– Frydenbø Industri opplever økende etterspørsel etter våre produkter og tjenester, og har i den senere tid økt vår kapasitet ved ansettelse av flere operative ressurser. Pågangen er spesielt stor i nord og vi har etter nøye vurdering besluttet å kjøpe opp Havøysund Patentslipp, sier adm.dir i Frydenbø Industri Terje Vedeler.
 
Bernth R. Sjursen sier at man er enige om at kundene etter overtakelsen skal oppleve samme gode kvalitet på tjenestene  som den bedriften er kjent for i dag, og på sikt erfare en ytterligere forbedring gjennom innføring av felles arbeidsprosesser og rutiner.
 
Endelig overtakelse av selskapet vil være avhengig av pågående juridisk gjennomgang og godkjenning i styret i Frydenbø Industri. Intensjonen er at transaksjonen formelt skal være lukket innen utgangen av året.

FAMILIEEID
Havøysund Patentslipp AS er en familieeid verkstedbedrift lokalisert i Vest-Finnmark med tradisjoner tilbake til 1935. Bedriften har i over 80 år utført verkstedtjenester, service og vedlikehold av alle typer fartøyer langs kysten, hvor fiskeflåten har vært og er den største kundegruppen.

Bedriften har gjort store investeringer opp gjennom årene, med bl.a. overbygget tørrdokk i 1994 og moderne løfte- og transportsystem og hall for båter i 2016. Bedriften framstår i dag som en av de aller mest moderne reparasjonsverkstedene på kysten.

Bedriften har 30 ansatte, og er en hjørnesteinsbedrift i Måsøy kommune. 
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler