FS Stormy døpt i helgen

Publisert: 31.03.2014 kl. 06.32 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
FS Stormy
FS Stormy


Lørdag ble FS Stormy døpt ved Almenningskaia i sentrum av Fosnavåg. Før dåpen var det åpent skip, og etter dåpen gikk båten til Ålesund med inviterte gjester om bord for festmiddag på kvelden. Gudmor er Kathrine Andersen Remøy.

Brønnbåten har design type Havyard 587 som ifølge verftet inneholder det aller ypperste innen brønnbåtteknologi, og som de mener vil sette en helt ny standard for miljøvennlig og skånsom transport og behandling av levende fisk. Brønnbåten har sylindriske lastetanker og effektivt filter- og vannbehandlingsutstyr som gjør det mulig med lukket transport over langt større avstander enn på eksisterende båter. Dette muliggjør også større fisketetthet med mer skånsom behandling av den levende fisken og bedre kvalitet på sluttproduktet.

Det er også lagt stor vekt på at skroget og framdriftsmaskineriet skal være mest mulig effektivt i de reelle driftskondisjonene, slik at drivstofføkonomien blir best mulig og utslippene til miljøet blir så lave som mulig.

For å hindre utslipp og minimere risiko for smittespredning skal alt vann UV-behandles og gå gjennom et avansert filtersystem i to trinn. Båten blir også utstyrt med system for avlusing av fisken ombord, der filtersystemet vil fjerne og destruere all lakselus. Disse systemene fører til ekstremt liten dødelighet under frakt av fisk.

– Vi mener FS Stormy er verdens mest effektive og miljøvennlige brønnbåt, sier Olav Remøy som er administrerende direktør i Fosnavaag Shipping og fortsetter, – når den i tillegg er beregnet til å frakte minst 30-40 % mer last med bedre fiskekvalitet enn annen eksisterende tonnasje sier det seg selv at dette er et stort framskritt. Vi forventer at markedet skal ta godt imot denne båten, noe langtidskontrakten med Norsk Fisketransport forså vidt allerede viser. Vi ser veldig fram til å starte oppdraget for Oppretternes Miljøservice AS (OMS) i Ytre Namdal , sier Remøy.

Brønnbåtdesignet Havyard 587 er et ekte Havyard produkt hvor de forskjellige forretningsområdene i Havyard har samarbeidet tett med rederen i å utvikle, utruste og bygge en svært effektiv brønnbåt.

  • Havyard Design & Engineering i Fosnavåg har stått for design og konstruksjonsunderlag for å bygge båten.
  • Havyard Power & Systems, med hovedkontor i Ålesund har stått for elektrodesign og elektroinstallasjon, samt levert Havyard IASTM automasjon- og alarmsystem, navigasjon- og kommunikasjonssystem og Havyard ConceptBridgeTM integrert broløsning.
  • Havyard Fish Handling & Refrigeration (MMC) har levert alt utstyr til håndtering av den levende fisken om bord. Dette består av utstyr og system til lasting, lossing og distribusjon av fisken, fisketelling og sortering, vannbehandling og kjøling, vasking, avlusing og automasjon og overvåkning.
  • Havyard Ship Technology, i Leirvik i Sogn har stått for utrustning, testing og ferdigstillelse av båten.
  • I tillegg har Norwegian Electric Systems i Bergen, som er 40 % eid av Havyard levert elektriske tavler, generatorer og elektromotorer og MMC Green Technology, hvor Havyard Fish Handling & Refrigeration har aksjemajoriteten levert ballastrenseanlegg.
– Dette prosjektet viser hva Havyard, som har kontroll på så stor del av verdikjeden og teknologiutviklingen er i stand til sier Geir Johan Bakke, konsernsjef i Havyard Group ASA. – Havyard har levert rundt 50 % av verdiskapningen til denne båten og det er unikt i forhold til hva et hvilket som helst verft i Norge eller utlandet kunne klart. Havyard-konsernet er i stand til å utvikle og levere produkt med unike egenskaper og kvalitet basert på at vi har fokus på utvikling av ny teknologi og produkt i hele verdikjeden. Vi har selvsagt også stor fokus på effektiv produksjon, men med kostnadsnivået i Norge vil konkurransekraften vår ligge i produkt og teknologiutvikling i overskuelig framtid, avslutter konsernsjefen.

Både Kjetil Myren, som er seniordesigner ved Havyard Design & Engineering og Olav Remøy er skjønt enige om at det har vært nyttig at designer og reder er lokalisert i Fosnavågen.

– Vi startet å diskutere brønnbåt med Havyard allerede i 2010, sier Remøy, – og det har vært en stor fordel at Havyards designavdeling er lokalisert bare noen 100 meter fra kontoret vårt. Det har vært lett å diskutere løsninger og med alle avklaringene som er nødvendige i design- og prosjekteringsfasen har kommunikasjonen vært enkel, også på grunn av den korte avstanden mellom kontorene. Kanskje Kjetil kunne tenkt seg lengre avstand av og til for å få litt mer arbeidsro, sier direktøren med et smil.

Designer Myren benekter dette og framhever det gode samarbeidet med rederiet i utviklingen av Havyard 587 designet. – Som i de fleste designutviklingene våre blir resultatet best når flest mulig av de som har påvirkningskraft er med i prosessen. I dette prosjektet har Havyard kompetanse om og leverandører til en veldig stor del av verdikjeden, inklusiv mange av de kritiske leverandørene. Det, sammen med tett samarbeid med rederiet gjør at vi har hatt en veldig god design og konstruksjonsprosess som viser seg i et flott skip med unike egenskaper, avslutter Kjetil Myren.

Havyard Fish Handling & Refrigeration, tidligere MMC, har utviklet og leverer det meste av teknologien for å ta vare på laksen som FS Stormy skal frakte. Det innebærer hele prosessen fra å ta laksen opp fra merdene til å levere den til fabrikkene på land. – Vi vil at laksen skal ha det så godt som mulig på sin siste reise, sier Leif Gjelseth som er leder for forretningsområdet Fish Handling & Refrigeration. – God fiskevelferd betyr god kvalitet på sluttproduktet, fortsetter han, – God fiskevelferd og effektiv transport er det rederen av brønnbåten kan tjene penger på og der mener vi konseptet med sylindriske tanker er unikt. Denne tankutformingen, sammen med systemene vi har for utviklet for å sikre god vannkvalitet i hele tanken gjør at vi kan ha større fisketetthet og fremdeles ha bedre fiskevelferd enn andre løsninger. Vi har gått vitenskapelig til verks for å sikre de beste forholdene for fisken og har samarbeidet med forskningsmiljø og miljø med høy kompetanse for å få dette til. At vi har lykkes mener jeg viser seg best gjennom den store interessen vi har for våre løsninger og at det er stadig flere redere som kommer til oss for å få det samme på sine nybygg, avslutter Gjelseth som er glad når laksen er glad.

Stormy er et båtnavn som klinger godt hos rederiet i Fosnavågen. I 1961 bygde far til Olav, sammen med sine kompanjonger sin første båt ved Eidsvik Skipsverft. Det var en 92 fot stor linebåt som senere også ble ombygd til snurper. Med den båten reiste rederiet på fiske verden rundt og la grunnlaget til utviklingen av rederiet videre.

– Vi har alltid hatt fokus på å utvikle oss og å følge med i tiden, sier direktør Remøy. – Skal en drive lønnsomt med båt, enten det er innen fiskeri, offshore, eller andre bransjer må man alltid sørge for å ha godt redskap og mannskap. Vi har fornyet oss med jamne mellomrom og da har vi brukt erfaringene fra tidligere drift til å være med og utvikle ny teknologi og nye løsninger som gjør driften av båtene sikrere og mer økonomisk. Nye Stormy er et godt eksempel på dette og jeg tror konkurrentene våre har fått noe å tenke på nå, avslutter Remøy med et lurt smil.

Omtale av FS Stormy kommer i Maritimt Magasin nr. 5/2014 som er i butikkene 15. mai.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler