FSV Group kontraherer sitt første nybygg på Fitjar mek

Publisert: 28.03.2022 kl. 09.53
Servicefartøyet skal bygges ved Fitjar Mekaniske Verksted og er designet av Solstrand Trading.
Servicefartøyet skal bygges ved Fitjar Mekaniske Verksted og er designet av Solstrand Trading.
FSV Group og Fitjar Mekaniske Verksted har inngått en kontrakt på bygging av et nytt 27 meter hybriddrevet frakte- og servicefartøy. Det nye fartøyet, som får byggenummer 52, skal leveres i juni 2023. FSV Group har et ekspansivt byggeprogram på hele åtte fartøy i perioden 2022 til 2023, og det innledes nå ett nytt samarbeid med Fitjar Mekaniske Verksted. 
    
Fartøyet som er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen, er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. Fartøyet får den største batteripakken på denne typen fartøy på hele 1000 kWh. Batteripakken sparer miljøet for 340 tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra ca. 190 personbiler om man bruker en gjennomsnittlig kjørelengde på 15.000 km/år. Batteripakken er klimanøytral etter en måneds drift. 

Det nye fartøyet får 7 lugarer og stort lasterom på 190 m3. Folks helse og sikkerhet er alltid første prioritet, og om bord i fartøyet er det lagt stor vekt på å benytte dekksutstyr, systemer og løsninger for trygge og effektive operasjoner om bord. 

Arild Aasmyr, CEO i FSV Group ser fram til å et nytt og spennende samarbeid med Fitjar Mekaniske Verksted). 

KONKURRANSEDYKTIG 
– Fitjar har vist seg konkurransedyktig på pris og leveringstid. FSV tar våre miljøforpliktelser på alvor og fokuserer på reduksjon av våre utslipp. FSV har derfor tatt en ledende posisjon innen bruk av hybridteknologi, som i lengden gir store gevinster for miljøet, kunden og oss som reder. Fartøyet vil supplere en allerede moderne flåte i FSV, og i kombinasjon med motiverte og dyktige ansatte, samt kvalitetsfokus i alle ledd, ser vi fram til en videre positiv utvikling av rederiet, sier han

Endre Brekstad, teknisk sjef i FSV Group sier at for FSV vil alltid kvalitet være viktig når vi skal bygge våre båter. Det er på denne bakgrunn at vi i FSV bygger og utstyrer de med det beste av utstyr levert fra norsk leverandørindustri og kommer fram til de mest innovative og sikreste løsningene. Dette gjør at vi kan utføre arbeidsoperasjoner tryggere og mer effektivt. Fitjar Mek har vist til en lang rekke prosjekter de siste årene med fartøy av høy kvalitet og høy kompleksitet. Dette gjør oss sikker på at vi vil få levert et fartøy av topp kvalitet.  

TAKKER FOR TILLITEN
– Vi takker FSV Group for tilliten ved å kontrahere et nytt fartøy hos oss. FSV stiller meget strenge krav til kvalitet, finish samt leveransepresisjon, og vi ser på det som en stor tillitserklæring at de velger å bygge hos oss. Fitjar Mek har spesialisert seg på å bygge komplekse fartøy av denne størrelsen ved eget verftsanlegg, noe som gir sikker prosjektgjennomføring, betydelige ringvirkninger og kompetanseutvikling i det norske maritime clusteret. Fartøyet setter en ny standard hva angår batteri/hybrid motorkonfigurasjon og det passer til vårt slagord «Me byggjer for framtida!».  Vi ser virkelig fram til å komme i gang og få etablert et godt samarbeid med FSV og Solstrand Trading som designer, sier Hugo Strand, verftsdirektør ved Fitjar Mek.

Fartøyet skal i sin helhet bygges i Norge. Hugo Strand tilføyer:

– Komplett bygging i Norge gir maksimal norsk verdiskapning og kompetanseutvikling.  All bygging vil foregå på Fitjar Mek, noe som reduserer byggetiden og risikoen i prosjektgjennomføringen. 
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler