Fullskala demonstrasjon av hydrogen for skip

Publisert: 02.12.2021 kl. 10.31
Illustrasjonen viser ferja som skal trafikkere mellom Kirkwall og Shapinsay på Orkenøyene. Illustrasjon: AqualisBraemar LOC
Illustrasjonen viser ferja som skal trafikkere mellom Kirkwall og Shapinsay på Orkenøyene. Illustrasjon: AqualisBraemar LOC
Som første aktør i verden har Kongsberg Gruppen demonstrert og verifisert et fullskala hydrogenbasert fremdriftssystem for skip og ferger. Prosjektet demonstrerer at teknologien nå er moden for å benytte hydrogen som energibærer. 

– Med et verifisert og testet hydrogenbasert fremdriftssystem tar vi neste steg innen nullutslippsløsninger på havet. Dette prosjektet er enda et eksempel på at vår verdensledende norske maritime klynge lykkes når vi går på de mest krevende teknologiske utfordringene, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg Gruppen.  

NESTE STEG  
Programmet er tredje og siste del av det EU-støttede prosjektet «HySeas» som har pågått siden 2013 for å klargjøre og demonstrere et skalerbart hydrogensystem for skip og ferger. Kongsberg Gruppen har vært ledende i prosjektet som har hatt med aktører fra Skottland, Danmark, Frankrike, Tyskland, Sverige og England. 

I siste del av prosjektet har Kongsberg Gruppen bygget et fullskala elektrisk fremdriftssystem basert på hydrogendrevne brenselceller på Ågotnes utenfor Bergen. Systemet tar høyde for dagens foreløpige regelverk og er designet til å være skalerbart og generisk. Testene så langt har vist at ytelsen på 0,6 MW uten problemer kan skaleres opp til å dekke behovet til samtlige fergestrekninger i Norge.   

– Verden ser til Norge for grønne og bærekraftige løsninger på havet. Det Kongsberg Gruppen sammen med partnere har lykkes med i dette prosjektet er nok et bevis på den internasjonalt ledende kompetansen som er i den norske maritime klyngen. Nå har vi både kommet et skritt nærmere løsninger i Norge, og vi har tatt neste steg for at norsk maritim næring kan lykkes med eksport av hydrogenbasert teknologi og løsninger, sier næringsminister Jan Christian Vestre. 

BEHOV FOR FULLSKALA PILOTER   
Med den vellykkede testen er det neste steget å ta systemet i bruk om bord på skip og ferger. Som en del av Hyseas-prosjektet skal Orknøyene ta i bruk løsningen på en 25-minutters fergestrekning mellom Kirkwall og Shapinsay.  

– Skal vi lykkes med hydrogensatsing i Norge, både for å redusere nasjonale utslipp og skape nye, grønne og bærekraftige arbeidsplasser, er vi avhengig av at vi kan vise komplette piloter i full skala. Det innebærer at det neste steget vil være å vise teknologien i operasjon, og da må infrastrukturen rundt være på plass. På Orknøyene er dette allerede etablert, og neste steg er ferdigstilling av design og bygging av en hydrogendrevet ferge for operasjon der. I dette skotske prosjektet har den norske maritime klyngen mulighet til å bidra, samtidig som vi utvikler egne piloter og prosjekter her i Norge, sier Egil Haugsdal, administrerende direktør i Kongsberg Maritime. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler