Gamle farvannsskilt må erstattes med nye

Publisert: 20.10.2021 kl. 12.05
En ny forskrift fører til at alle farvannskilt må skiftes innen utgangen av 2022. Foto: Geir Vidar Nubdal.
En ny forskrift fører til at alle farvannskilt må skiftes innen utgangen av 2022. Foto: Geir Vidar Nubdal.
Langs hele norskekysten står det flere tusen farvannsskilt. Nå må de aller fleste skiftes ut innen utgangen av 2022. En formidabel jobb, skal vi tro Kystverket. Eierne av farvannsskilt er stort sett havnevesen, kommuner og energi- og nettselskaper. 
 
Eksisterende farvannsskilt som ikke tilfredsstiller de nye kravene, må byttes innen 31. desember 2022. Dette betyr at alle som eier slike skilt i løpet av 2022 må erstatte de gamle skiltene med nye. Kravet om at gamle skilt skal skiftes ut med nye følger av forskrift om farvannsskilt § 10. 

ALLE SKILT MÅ SKIFTES
Guttorm Tomren, seniorrådgiver i Kystverket, sier at de har jobbet med dette i flere år allerede, etter at nye krav trådte i kraft i 2013. Han påpeker at alle skilt skal være skiftet ut innen 2022, også private skilt.

– Vi har allerede byttet ut mange skilt, men det gjenstår mange som ikke er vår eiendom. Det er eiers ansvar å få skiftet ut de gamle skiltene, forteller Tomren. 
 
Kystverket har ansvar for å føre oppsyn, godkjenner skilt og gir tillatelse til tiltak. De har tidligere sendt ut brev til alle eiere av gamle farvannsskilt, og dette vil ifølge Tomren blir fulgt opp i løpet av senhøsten. 
 
– Antall skilt er det vanskelig å få oversikt over, og mange av skiltene har nok stått i flere tiår, legger Tomren til. 

BISTÅR MED Å SKIFTE SKILT
Frøy er et av selskapene som bistår både private og offentlige aktører med denne jobben. Rederiet har 13 lokalkontor og båter langs hele kysten, som har både kompetanse og kapasitet til å utføre slike oppdrag.

– Det er nok mange eiere av gamle farvannsskilt som ikke klar over dette, og det kan kanskje se ut som en stor og uoversiktlig jobb, men vi bistår gjerne både nye og gamle kunder, sier Andreas Krogstad, salgs- og markedsansvarlig i <Frøy. 
 
Krogstad forteller at Frøy kan utføre hele jobben – alt fra dialog med Kystverket til å ta ned gamle skilt, samt produksjon og montering av nye skilt. Dette er en stor og krevende jobb, og det innebærer mye planlegging og logistikk. Derfor er det smart å begynne planleggingen allerede nå.
 
– Uansett hvor du er, eller hva slags oppdrag du trenger oss til, er våre moderne fartøy og erfarne fagfolk aldri langt unna. Ta gjerne kontakt hvis du ønsker en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe dere, oppfordrer Krogstad. 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler