Går sammen om å etablere Southwind

Publisert: 22.12.2022 kl. 11.20
Selskapet er startet med formål om å synliggjøre de tjenester og kvaliteter Kristiansand havn og Kristiansand by har for havvindindustrien.
Selskapet er startet med formål om å synliggjøre de tjenester og kvaliteter Kristiansand havn og Kristiansand by har for havvindindustrien.
Seks selskaper i den lokale energi-relaterte leverandørindustrien i Kristiansand har gått sammen om å etablere Southwind AS for å møte satsningen og de behov som nå oppstår i forbindelse med satsningen på havvind i regionen.

Selskapet er startet med formål om å synliggjøre de tjenester og kvaliteter Kristiansand havn og Kristiansand by har for havvindindustrien.

Southwind vil være et bindeledd og tilrettelegger for etableringen av en operativ base i Kongsgård Havn for alle konsortier som søker konsesjon om utbygging av Sørlige Nordsjø II, samt legge til rette for ansatte og familier som flytter til Norge og Kristiansand. Business Region Kristiansand har en svært profesjonell organisasjon for å ta imot nye arbeidstakere og deres familier i regionen, Relocation Agder.

GODT FORBEREDT OG EGNET 
Kristiansand er, med sin erfarne og kompetente leverandørindustri, tilgang til internasjonal flyplass og ferjeterminal og ferdig utbygde havneinfrastruktur med Europas største landstrømanlegg svært godt forberedt og egnet til å være hovedbase for havvindutbyggingen i Nordsjøen.

Kristiansand er også senter for høyere utdanning på Sørlandet, med Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder lokalisert. Kristiansand har et rikt kulturliv med Kilden Konserthus, Kunstsilo og Kulturskole i sentrum av byen.

Southwind har som ambisjon å være et samarbeidsorgan for Agders langsiktige satsning på havvind ved å tilrettelegge for samarbeid med utbyggingskonsortiene og lokalt næringsliv, vise frem Kristiansands attraktive og unike egenskaper og benytte det gode samarbeidet med Kristiansand kommune, Kristiansand Havn og Universitet i Agder.
– Vi ser dette som en viktig brikke i å etablere Kristiansand og Agder som et kraft- og kompetansesenter for fornybar energi. Videre vil vi tilrettelegge for at de lokale små og mellomstore bedriftene får mulighet til delta i transformasjonsprosessen som er det grønne skiftet, sier Øystein Bondevik, styreformann SouthWind 

ALLEREDE INNGÅTT SAMARBEIDSAVTALER
Southwind har i dag inngått en intensjonsavtale (LOI) med konsortiet Norseman Wind (EnBW) om tilrettelegging for bruk av havneinfrastrukturen i Kongsgård Havn som operativ base for drift og vedlikehold av Sørlige Nordsjø II. Håndtering av last, servicepersonell, utstyr og skip gjennom den ferdig utbygde havneinfrastrukturen i Kongsgård havn vil sikre en mest mulig bærekraftig operativ drift av Sørlige Nordsjø II.

Southwind har også inngått en intensjonsavtale med Greenstat ASA. Greenstat ASA og Everfuel A/S planlegger i fellesskap gjennom Hydrogenknutepunkt Agder å bygge hydrogenfabrikk på Fiskå Industriområde for ferdigstillelse Q4/24. Her arbeider de for å tilrettelegge distribusjon av hydrogen via container swapping ved bruk av de ulike havnefasilitetene i Kristiansand.

Southwind vil tilrettelegge for konsortiene som konkurrerer om utbyggingene i Sørlige Nordsjø II, og har derfor signert en uforpliktende samarbeidsavtale med Kristiansand Havn med hensyn til å synliggjøre Kongsgård Havns potensiale og kapasitet.

Southwind samarbeider med Skeiegruppen om oppbygging av et energi- og havvindsenter for å bygge moderne kontorfasiliteter, for å lokalisere utbyggere og skape møteplasser for denne bransjen.

Southwind er i dialog med Universitet i Agder med tanke på å inngå en samarbeidsavtale for videre oppbygging av kompetanse på offshore vind i Kristiansand.

Målsettingen er å bygge et kunnskaps- og utviklingssentrum for energi- og havvindindustrien, et sted hvor de beste aktørene i ulike deler av bransjen er samlet. Vi skal styrke bedriftene gjennom å legge til rette for samarbeid og deling innen viktige områder innen energi og havvind. Samarbeid som fører til kunnskapsutvikling og trivsel for ansatte, økt digitalisering, innovasjon og bærekraft, og kostnadsreduksjoner for bedriftene vil gjøre den regionale energiintensive industrien mer konkurransedyktig for fremtiden.
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Relaterte artikler