GMC Maritime satser på miljøprodukter

Publisert: 05.08.2013 kl. 10.41 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Filterenhet for ballastvann
Filterenhet for ballastvann


Det Stavangerbaserte firmaet GMC Maritime melder at de som følge av økende fokus og etterspørsel etter miljørettede produkter for skip, starter salg av Panasias De-Nox og De-Sox systemer samt renseanlegg for ballastvann.

Den sør-koreanske produsenten Panasia har i over 20 år bygget seg opp til å bli verdens ledende leverandør av miljørettede produkter til skip- og offshoremarkedet. Selskapet startet i 1980 årene som produsent av marine nivåreguleringsinstrumenter som også i dag er en viktig del av produksjonen. Et økende globalt fokus på reduksjon av nitrogenoksider (NOx) og svoveldioksid (SOx) i eksos førte til at Panasia for 10 år siden utviklet avanserte De-Nox og De-Sox systemer. Disse systemene fjerner nitrogen og svovel som fører til sur nedbør og økt konsentrasjon av bakkenært ozon samt drivhuseffekter. NOx og SOx utslipp kan gi skadelige effekter på økosystemer og vegetasjon og gir helseskade for mennesker så dette har høy prioritet i alle miljøfokuserte land. Dette skriver Maritime GMC i en pressemelding.

NOx og SOx er avgasser som utskilles ved forbrenning av olje, gass eller biomasse. Utslippene kan reduseres ved forbedring av forbrenningsprosessene eller ved montering av renseutstyr, blant annet ved bruk av katalysator, som har redusert NOx utslippene fra bensindrevne biler.

Gjennom blant annet Gøteborg-protokollen har Norge forpliktet seg til å redusere de samlede årlige utslippene av NOx og SOx først og fremst for skipstrafikken og fiskeflåten, men fremover vil også fastlandsindustri og petroleums-virksomhet offshore møte disse reduksjons kravene.

Panasia er også verdens ledende produsent av ballastvann renseanlegg som  etter IMO resolusjonen er pålagt montert på alle nye skip og som etter 2016 også  pålegges alle eksisterende skip som går i internasjonalt farvann. Systemet hindrer spredning av dyr, alger og andre organismer når ballastvann tas inn og  pumpes ut av skip. En slik spredning kan føre til ubalanse i økosystemer, ukontrollert oppblomstring av alger og andre miljøforstyrrelser. Panasias system er basert på filter og UV teknologi og er blant annet DNV, IMO og USCG godkjent inkludert Atex sertifisering. Mer enn 100 systemer er montert og 450 systemer er nå bestilt av rederier og marine selskaper, noe som bekrefter at systemet er svært attraktivt i markedet, heter det i pressemeldingen.

GMC Maritime sier at de har 40 års erfaring i skips- og offshoreindustrien der installasjon og ombygging av utstyr på skip og rigger har vært en sentral del av virksomheten. Med to tørrdokker og flere dypvannskaier i Stavangerområdet er selskapet godt rustet til å montere Panasiasystemer på skip og rigger fremover. Med 280 høyt kvalifiserte ansatte ser GMC gruppen store muligheter med å tilby disse produktene fremover.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler