God ordresituasjon – men noen mørke skyer

Publisert: 12.03.2013 kl. 10.23 | Oppdatert: 09.01.2017 kl. 17.02
Fitjar Mekaniske Verksted
Fitjar Mekaniske Verksted


De norske skipsverftene har jevnt over bra med arbeid en tid fremover, viser en oversikt Maritimt Magasin har laget på basis av tilbakemeldinger fra verftene. Og mens vi har arbeidet med denne oversikten, har flere av verftene meldt om nye ordrer.

Av John Inge Vikan

Men, det er et men: Det er en klar forskjell på ulike typer verft og rederier, og det synes klart at det først og fremst er offshore som sikrer sysselsetting, i alle fall når det gjelder de større enhetene. For de minste ser det ut som om oppdrettsnæringen er en god og stabil kunde, og en rekke av disse forteller om levering av nye oppdrettsfartøy.

Men det er helt klart mørke skyer på himmelen. Ikke minst ser det ut til at mange kontrakter tar veien ut av landet. Det gjelder kanskje i større grad for utstyrsleverandørene enn for verftene selv. Det er klart at også de merker konkurransen, selv om mye går bra.

Flere av de store aktørene peker også på at selv om det går mot en høyere investeringstakt innen olje og gass, er mange rederier avventende og viser ikke den samme kontraheringsviljen. Mange av verftene er også inne på problemene som følger av en sterk krone, noe som klart favoriserer mange av de utenlandske konkurrentene. Dette, sammen med et høyt norsk lønns- og kostnadsnivå, gjør også at kontrakter forsvinner ut av landet. For eksempel har tyrkiske verft gjennom de siste årene sikret seg byggingen av mange fiskefartøy.

Også den urolige perioden verdensøkonomien har vært gjennom og fortsatt er i påvirker investeringslysten. Men også her er det mulig å se optimisme. Oljeselskapene har lagt frem planer for 2014 og 2015 som tyder på økende investeringsvilje, blant annet fordi ny tonnasje vil trenges til nye utbygginger og ny leteaktivitet. Også andre forhold vil kunne påvirke, blant annet leting og utbygging i nye områder med store dyp og harde klimatiske forhold vil stille krav til ankerhåndteringsfartøy med større trekkraft. Også nye logistikkbehov vil kunne drive frem nye kontraheringer.

Men for øyeblikket er det uten tvil olje og gass som er drivkraften. Likevel var for eksempel statssekretær Per Rune Henriksen (Ap) i Olje- og energidepartementet noe bekymret da han tidligere i år holdt foredrag under Næringsforeningen i Stavangers årvisse konferanse og snakket om det kommende energiåret. Generelt sett var statssekretæren optimist for petroleumsnæringen, men var bekymret for ett segment: – De største verftskontraktene forsvinner ut av landet, sa Henriksen ifølge Stavanger Aftenblad.

Og det er et faktum at norske verft har gått glipp av flere milliardkontrakter den siste tiden.

– At storkontraktene går til utenlandske aktører, er bransjens hovedutfordring. Det handler om å bevare den betydelige kompetansen som finnes på verftene, og å sørge for at kapasiteten opprettholdes, utdyper statssekretær Henriksen etter foredraget sitt.

På den annen side hadde norske rederier samlet den største ordreboken i verden, kunne Dagens Næringsliv fortelle i starten av året. Ifølge avisen topper norske og norskkontrollerte rederier listen over dem som investerer mest i nybygg i verden. Avisen bygger på tall fra skipsmeglerhuset Clarkson i London. Ifølge Clarkson Research bestilte norske rederier 134 nybygg for 17,4 milliarder dollar, vel 96 milliarder kroner gjennom 2012, noe som er en økning fra 9,5 milliarder dollar året før. På de neste plassene følger amerikanske og brasilianske rederier.

Det har blitt lagt frem flere oversikter over ordresituasjonen de siste ukene, og generelt sett viser de at det i alle fall ikke er bare problemer. Adm. dir Sturla Henriksen i Rederiforbundet fortalte at Norge nå har den største ordreboken i verden med 35,7 milliarder dollar fordelt på vel 300 fartøyer. Henriksen mener dette viser at norske rederier posisjonerer seg for en ny oppgangsperiode ved å bestille nybygg nå som det er mulig å inngå kontakter med gunstige priser.

Hele oversikten finner du i Maritimt Magasin nr. 3/2013 som er i butikkene 14. mars.

Asbjørg Giske

asbjorg[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler