Granit – Norges største hvitfisktråler

Publisert: 13.10.2017 kl. 15.30
Foto: Tersan Shipyard
Foto: Tersan Shipyard

24. august ble Granit overlevert fra Tersan Shipyard, Tyrkia, til Halstensen Granit AS, Bekkjarvik. Design er av type ST-117 fra Skipsteknisk AS. Fryse/fabrikktråleren er verftets byggenummer 1067.

Granit er Norges største hvitfisktråler, og har siden prosjektet ble kjent blitt omtalt som en “supertråler”. Fartøyet er bygget for å produsere frossen fisk, fiskemel og -olje samt proteinkonsentrat på sjø. Trålarrangementet er designet for enkel-, dobbel- og trippeltrål, og i tillegg har man muligheten for å benytte en pelagisk trål. Driftsområdet er under utfordrende sjø- og værforhold i Barentshavet og utenfor kysten av Norge og Grønland. Nybygget erstatter et fartøy med samme navn, bygd i 1989, som ble solgt i 2016.

Tråleren, som har en totalkvote på ni millioner kilo fangst per år, har en avansert foredlingsfabrikk om bord og i tillegg er også en fullskala rekefabrikk installert.

– Når man får et bygg fra utlandet, en nesten ferdig båt, gjenstår det alltids noe arbeid med klargjøringen. Båten så langt, har med jobben vi har gjort i etterkant av levering, vært i tråd med det vi forventet. Vi ser frem til å ta den i bruk i slutten av september, sier driftssjef Ola Inge Grønnevet til Maritimt Magasin. Han forteller at rederiet har brukt et leiefartøy mens de har ventet på Granit, så litt av årets kvote er fisket allerede. Les hele omtalen her.

 

Les også om følgende nybygg:

 
 

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen