Grip Austral – mer komplisert enn nybygg

Publisert: 17.03.2021 kl. 11.00 | Oppdatert: 12.04.2021 kl. 11.28
Foto: Fosen Yard
Foto: Fosen Yard

22. desember 2020 ble Grip Austral levert fra Fosen Yard til Aquaship, Kristiansund.

Grip Austral er en ombygging av tidligere Gerda Sæle, som innebærer forlengelse på 17.5 meter, installasjon av bløggelinje fra Johnson Marine, generell oppgradering ihht SOLAS regler, og en omfattende utstyrspakke som sikrer fiskevelferd og effektiv drift, heter det i en pressemelding fra Fosen Yard. Gerda Sæle ble i sin tid levert fra Alfa Marine i Høylandsbygd i 2000.

MER KOMPLISERT ENN NYBYGG
Prosjektleder i Aquaship Gunnar Brekstad sier at valget av Fosen Yard AS er et resultat av at verftet har evnen til å håndtere ombyggingsprosjekter der gammelt og nytt utstyr skal tilpasses.

– Ombyggingsprosjekter er ofte mer komplisert enn å bygge nytt og dette har Fosen Yard utført på en glimrende måte, samt at samarbeidet mellom rederi og verft har fungert meget bra. I løpet av 2019 og 2020 har vi totalt bygd om fire brønnbåter og tilpasset dem etter dagens krav ved Fosen Yard AS i Rissa.

Samarbeidet med Aquaship har vært lærerikt, produktivt og utfordrende, sier prosjektleder Per Tommy Roten ved Fosen Yard. Dette har vært viktige prosjekt i en utfordrende tid, og har sysselsatt størsteparten av verftet gjennom andre halvdel av 2020. At vi i tillegg har fått et betydelig kompetanseløft i vår satsing mot havbruk er en bonus.

ØKT KAPASITET
Grip Austral er forlenget med 17,5 meter i lasteromseksjon, som gir en total lastekapasitet på ca 850 m3. Båten har et nytt RSW-anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport. Det er installert filteranlegg ihht transportforskriften på den nye sirkulasjonssløyfen, samt nytt O2- og Ozonanlegg. Les hele omtalen her.

Les også om følgende nybygg:

Kurt W. Vadset

kurt[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler