Hard konkurranse om Veidekkes skip

Publisert: 17.03.2021 kl. 12.07
Mange vil bygge og drifte skip for Veidekke. Illustrasjon: Naval Dymanics AS
Mange vil bygge og drifte skip for Veidekke. Illustrasjon: Naval Dymanics AS
31 rederier konkurrerer om muligheten til å bygge og drifte to selvlossende, grønne bulkskip for Veidekke. Hvert av de to skipene vil være på 3.000 dødvekttonn. Arbeidet har startet for å finne frem til den ene, eller det konsortiet som skal tildeles dette banebrytende prosjektet.

Det var i januar at Veidekke signerte avtale med Grønt Skipsfartsprogram (GSP) for å jobbe fram kontrakter for to nye skip. Det er et klart krav at skipene, som skal frakte asfalt, pukk og grus langs norskekysten for Veidekke, skal ha hydrogendrift.

Skipene skal i tillegg kunne seile på energi generert fra diesel, bio-diesel eller el-diesel – en såkalt dual fuel løsning.

STOR INTERESSE
På den korte tiden fra utlysningen i januar og frem til nå, har små så vel som store, enkelt rederier og konsortier, norske og internasjonale meldt sin interesse. 31 i alt.

– Vi er veldig godt fornøyde med responsen, både i kvantitet og kvalitet. Mange seriøse og kompetente aktører er interesserte i prosjektet vårt, og vi ønsker å få til et samarbeid også med andre vareeiere for best mulig utnyttelse av skipene. Veidekke skal halvere klimagassutslippene våre innen 2030, og da er satsingen på hydrogendrevne skip et viktig strategisk grep for oss. Vi tenker bærekraft og forbedring i alle ledd for å øke vår konkurransekraft, og da er det selvfølgelig viktig å redusere utslippene fra transport også, sier kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke.

24 av de 31 rederiene er nå offentliggjort. Sju ønsker ingen oppmerksomhet om sin deltakelse i konkurransen, sier Pernille Mølbak, ansvarlig prosjektleder ved GSPs Servicekontor for Flåtefornyelse. -Vi er overveldet over den store interessen. Dette signaliserer mer enn interesse. Dette viser at rederiene, ikke minst i Norge, er fremoverlent, er kompetente og at de har klare mål om flåtefornyelse for derigjennom aktivt å bidra til det grønne skiftet i de maritime næringene.

Det er i følge Mølbak tilfeldig at antallet rederier som konkurrerer om å bygge og drifte Veidekkes to skip er eksakt det samme som antallet rederier som startet i en tilsvarende konkurranse for å bygge og drifte ett lignende skip for Felleskjøpet og HeidelbergCement. Mange navn inngår begge steder – naturlig nok.

SKAPER MULIGHETER
Det er derimot ikke tilfeldig at integrasjonen mellom private tilbydere og privat/offentlig etterspørsel skaper muligheter. Privat næringsliv representert ved rederi og lasteeiere som Veidekke, vil sammen med offentlig grønn etterspørsel for eksempelvis veiutbygging og asfaltering skape grunnlag for nye, miljøvennlige skip.

Narve Mjøs, direktør for Grønt Skipsfartsprogram poengterer særlig det offentliges rolle i det grønne skiftet:

- fuMiljøvekting må gjennomføres i hele verdikjeden – fra det offentlige, via entreprenører, under-entreprenører og leverandører til transportør og rederier. I dette prosjektet skal Veidekke ha ros for å se muligheter. Dette må følges opp ved at Statens Vegvesen, fylkeskommunene og andre offentlige og private aktører stiller strenge miljøkrav for sine leveranser. Slik vil vi sammen utvikle tidlige markeder for bruk av grønne teknologier, og resultatene vil ikke utebli. Miljøgevinsten kommer. Det er dette prosjektet et klart bevis på.

FULL BESKJEFTIGELSE
I tillegg til at Veidekke nå har kontakt med 31 rederier, jobber prosjektet med å finne beskjeftigelse for skipene i vinterhalvåret. Arbeidet viser at Veidekkes interne virksomhet har betydelige mengder last i tillegg, og prosjektet er i dialog med andre interesserte vareeiere med komplementære behov. Prosjektet jobber også med å belyse mulige samarbeidsmodeller med rederi og andre vareeiere for å tilrettelegge for drift av skipene for de øvrige månedene og dermed oppnå full beskjeftigelse for skipene.

Skipene skal som nevnt være forberedt for dual fuel. Det betyr at vareeiere som vil kunne anvende de aktuelle skipene i den delen av året hvor Veidekke ikke anvender de, står friere med hensyn til valg av fuel. Noe som igjen gir større fleksibilitet med hensyn til seilingsmønster, rekkevidde og hastighet.

Målet er uansett at skipene skal starte å seile i 2024. Seint høsten 2021 skal det besluttes hvilke blant de 31 rederiene som skal eie og drifte skipene.

Disse konkurrerer:
1. Arendals Dampskibsselskap
2. Amon Maritime AS / ViridisBulk Carriers
3. Blue Star Group
4. Buksérog Berging AS
5. CMB Group
6. Eides Rederi
7. Farstad Shipping
8. Frøy Gruppen
9. Gard Shipping AS1
10. Grieg Maritime Group 
11. Grøntvedt Shipping AS
12. Hagland Dry Cargo
13. LighthouseShipManagement
14. IntershipNavigationCo
15. MøreLogistic AS 
16. HøylandOffshore AS
17. OSM Maritime Group
18.P eak Shipping
19. Peter Gast Shipping GmbH/ Vega Rederei
20. Roslagen AS
21. Seaworks
22. Thor Dahl Shipping 
23. TorhusShipping
24. WagenborgShipping B V
25 - 31 har reserver tseg mot publisering

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler