HAV Group med hydrogenbasert energisystem for skip

Publisert: 06.05.2022 kl. 08.51
Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group og Kristian Osnes, prosjektleder for FreeCO2ast-prosjektet og administrerende direktør i HAV Hydrogen. Foto: HAV Group.
Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group og Kristian Osnes, prosjektleder for FreeCO2ast-prosjektet og administrerende direktør i HAV Hydrogen. Foto: HAV Group.
HAV Group ASA har mottatt foreløpig godkjenning for det hydrogenbaserte energisystemet som er utviklet i FreeCO2ast-prosjektet. Godkjenningen er et stort skritt i retning bruk av hydrogendrivstoff i kommersiell skipsfart. 

– Hydrogen kan være nøkkelen til skipsfart med nullutslipp. Denne myndighetsgodkjenningen tar oss et viktig skritt mot kommersialisering av hydrogenløsningene og realisering av nullutslippsambisjonen vår. Læringene fra denne omfattende godkjenningsprosessen er svært viktig for HAV Hydrogens kompetanse innen design av hydrogensystemer, sier Kristian Osnes, prosjektleder for FreeCO2ast-prosjektet og administrerende direktør i HAV Hydrogen. 

«ALTERNATIVE DESIGN APPROVAL»
Det norske Sjøfartsdirektoratet har utstedt en erklæring om foreløpig vurdering som bekrefter at designløsningen anses som gjennomførbar og forsvarlig i henhold til IMOs retningslinjer for alternativt design (MSC.1/Circ.1455) og at prosjektet er klart til å gå videre til den endelige designfasen. 

Det betyr at HAV Hydrogens teknologi er klar for kommersielt fase hvor selskapet kan begynne å tilby sine produkter til det globale maritime markedet. 

HAV Hydrogen er et av de første selskapene som mottar denne type godkjenning for et maritimt hydrogenbasert energisystem med tank for flytende hydrogen under dekk, og under norsk flagg. 

FREECO2AST-PROSJEKTET    
HAV Hydrogens energisystem er en spin-off fra det banebrytende FreeCo2ast-prosjektet, som for tiden utvikler et høykapasitets hydrogenenergisystem som kan ettermonteres ombord på et av Havila Kystrutens kystfartøy.

FreeCo2ast-prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova.

Viktige prosjektpartnere er blant annet Havila Kystruten og HAV Groups datterselskaper HAV Design, Norwegian Electric Systems og HAV Hydrogen, i tillegg til forskningsinstituttene Sintef Ocean og Prototech.

Brenselcelleprodusenten Powercell AB og tanksystemleverandør Linde Engineering GmbH har bidratt med kunnskap og kompetanse på sine respektive områder.

– Nesten fire års samarbeid med både interne og eksterne prosjektpartnere i FreeCo2ast-prosjektet er åpenbart en svært viktig bidragsyter til foreløpig designgodkjenning. Evnen til å samarbeide tett med svært erfarne søsterselskap som dekker både skipsdesign, integrasjon av elektriske systemer og hydrogensystemer gir oss som konsern et stort konkurransefortrinn, sier Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group ASA. 

NESTE STEG
HAV Hydrogen vil nå gå inn i sluttfasen for design av selskapets hydrogenbaserte energisystem. 

– Vi kan nå tilby rederier den nødvendige kompetansen i valg av hydrogensystemer og veilede dem gjennom deres godkjenningsprosesser, samt levere selve nullutslippssystemet. Nøkkelen er å tilpasse riktig teknologi til riktig behov og til rett tid, sier Kristian Osnes i HAV Hydrogen. 
 

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler