Havila Shipping og Metizoft i lokalt samarbeid

Publisert: 15.05.2020 kl. 10.08
ertifisert HazMat Expert og IHM-inspektør Fredrik Muren var nylig om bord et av Havila sine fartøy og gjennomførte full inspeksjon. Nå venter inspeksjoner på resten av Havilas flåte på 23 skip.Foto: Havila
ertifisert HazMat Expert og IHM-inspektør Fredrik Muren var nylig om bord et av Havila sine fartøy og gjennomførte full inspeksjon. Nå venter inspeksjoner på resten av Havilas flåte på 23 skip.Foto: Havila
Havila Shipping ASA og Metizoft AS har inngått en rammeavtale for inspeksjoner og oppdatering av IHM. IHM er en forkortelse for «Inventory of Hazardous Materials». Metizoft er allerede i gang med inspeksjon av Havilas fartøy, går det frem av en pressemelding, der det også heter at det er gledelig for rederiet å kunne inngå en slik kontrakt med sin «nabo» på Mjølstadneset. 

– Fra 31. desember 2020 må alle fartøy som anløper EU-havn ha en oppdatert og vedlikeholdt IHM på plass. Vi har vurdert markedet og finner at det er Metizoft som har den beste løsningen.  Dei er også den leverandøren som har holdt på lengst med dette. Ved å bruke dem på vedlikehold av IHM kan mannskapet om bord våre fartøy ha fokus på båtdrift, i visshet om at regelverket er ivaretatt til enhver tid, sier Sveinung Gjelseth, teknisk inspektør i Havila Shipping.

ALLEREDE I GANG
Metizoft er allerede i gang med å inspisere Havila-fartøy, så kontrakten bidrar dermed til å holde aktiviteten på et visst nivå. Metizoft har de siste årene bygd opp et team på 10 IHM-inspektører stasjonert på Mjølstadneset. 

– Å få til avtaler med lokale redere i disse korona-tider er svært kjærkomment. Det er viktig å spille på lag der det er mulig. Norge er vårt kjernemarked og det jobbes kontinuerlig med å tilby vår bistand til norske redere», sier Øyvind Sundgot, markedssjef i Metizoft AS.

IHM er en forkortelse for «Inventory of Hazardous Materials». Løsningen er et resultat av krav i forbindelse med skraping og resirkulering av skip, som i dag i stor grad skjer på en måte som ikke tar hensyn til miljø og menneskers helse.

De tre store regelverkene på området er:
•    Forskrift om gjenvinning av skip og flyttbare innretninger
•    IMOs Hong Kong Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships (HKC)
•    EUs Ship Reycling Regulation

IHM-INSPEKSJON
Før overvåking av farlige stoffer kan starte, kreves det ofte at et skip må ha en såkalt IHM-inspeksjon.
En inspektør fra Metizoft går da om bord i skipet og tar fysiske og visuelle prøver fra komponenter som potensielt kan inneholde et farlig stoff. Prøvene testes i etterkant for mer enn 20 ulike stoffer i et sertifisert laboratorium.
Så snart en inspeksjon er gjennomført og en rapport er laget og godkjent, setter Metizoft i gang med overvåking av farlige stoff som kommer om bord i skipet. Metizoft har programvare som lager en oversikt over de farlige stoffene og deres plassering på skipet.
Gjennom portalen Metizone kan et skips mannskap til enhver tid hente ut et oppdatert IHM. Regelverket krever at IHM blir kontinuerlig oppdatert gjennom skipets levetid. Når et skip skal skrapes og resirkuleres, så lages en «Ship Reycling Plan» basert på skipets IHM.

John Inge Vikan

jiv[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen