Havyard Groups beste årsresultat

Publisert: 18.03.2013 kl. 11.21 | Oppdatert: 18.10.2016 kl. 07.36
Geir Johan Bakke
Geir Johan Bakke


Havyard Group hadde nok et godt år og oppnådde i 2012 det beste resultatet i selskapets historie. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var på 247 millioner kroner i 2012 mot 217 millioner kroner i 2011

Resultat før skatt var på 234 millioner kroner i 2012, noe som gir en resultatgrad på 14,3 % av en omsetning på 1,6 milliarder.

Konsernsjef Geir Johan Bakke er meget godt fornøyd med resultatet, og har stor fokus på å fortsette den gode utviklingen med å øke konkurransekraften for å møte et utfordrende marked framover.

– Resultatet i fjor kommer av stor innsats fra de ansatte og at vi har gode prosesser for kontinuerlig å jobbe med å forbedre oss og å effektivisere i alle ledd. Prosjektene har blitt gjennomført med god prosjektstyring og kontroll på produksjonen både hjemme og ute, sier Bakke.

– En annen kritisk suksessfaktor er at vi har kontroll på mye større del av verdikjeden enn før. I 2005 tilførte vi ca 7% verdiskapning når vi bygde et plattform forsyningsskip, mens vi i dag tilfører vi over 40% på det samme skipet. Vi har kontroll på og leverer utstyr og tjenester i de fleste leddene i verdikjeden fra design til testing og oppstart av skipene, sier Bakke.  

I fjor ble det levert fem avanserte offshore skip fra Havyards eget verft i Leirvik i Sogn. Alle skipene var av Havyard-design og hadde mye Havyard-utstyr om bord. Atlantic Offshore, Vestland Offshore og Havila Shipping var blant de norske rederiene som fikk skip levert fra Havyards verft i fjor. I tillegg tok Skansi Offshore fra Færøyene levering i to skip.

Det var generelt høy aktivitet i alle ledd i Havyard i fjor og det ble også levert skip med Havyard-design fra verft i Kina og India.

Selv om inntjeningen har vært god de senere årene og ordreboken ved Havyard og andre norske verft er gode er utfordringene mange. Ordrereserven ved verft i utlandet er på et lavmål og kapasiteten til å ta på seg nye ordre er stor. Nye verft kaster seg inn i markedene norske verft vanligvis opererer i og konkurransesituasjonen kommer til å bli enda tøffere. Lønnsnivået på verftene i Norge har økt dramatisk i forhold konkurrerende verft i andre land.

Havyard-direktøren er likevel ikke pessimistisk i forhold til å fortsette å utvikle og levere skipsbyggingsteknologi i Norge.

– Det ligger trusler og muligheter i alle situasjoner. Vi har lenge sett at det eneste bærekraftige på sikt er å kontinuerlig jobbe med utvikling og effektivisering. Jeg mener at vi er bedre rustet enn de fleste andre til å møte den økte konkurransen fra utlandet og å fortsette å forbedre konkurransekraften vår. Vi går inn i en tid med stadig større prispress og vi ønsker å bruke den muligheten til fortsette å effektivisere og redusere kostnader, sier Bakke.

I tillegg til å bygge skip ved eget verft i Norge har Havyard også hatt stor suksess med å levere design, skipsutstyr og systempakker til redere og skipsverft i utlandet. Det er i dag levert eller under konstruksjon over 60 skip med Havyard-design for kunder i Norge, Færøyene, Russland, Tyrkia, India, Kina og Singapore.

Kim Idar Giske

kim[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler