Havyard nærmere hydrogenløsning

Publisert: 04.11.2019 kl. 13.48
Illustrasjon av skipets fremdriftssystemer med LH2 tank og brenselceller integrert. Ill: Havyard
Illustrasjon av skipets fremdriftssystemer med LH2 tank og brenselceller integrert. Ill: Havyard
Skal større skip seile med god fart og over lengre distanser uten utslipp, holder det ikke med batteri til fremdrift.

Hydrogen kan være en løsning, og Havyard Group med Havyard Design & Solutions og Norwegian Electric Systems driver nå nybrottsarbeid med utviklingen av et system, som blir det største i sitt slag for skip. De er nå et skritt nærmere en pilot på hydrogen-løsningen for store skip.

Arbeidet til Havyard Group er ferdig med første fase, og de går nå inn i godkjenningsfasen for hydrogen-systemet. Det gjør de sammen Linde Engineering som leverandør av tank og PowerCell Sweden AB som leverandør av brenselceller.

Kompetete partnere
Prosjektleder for FreeCO2ast prosjektet i Havyard Group, Kristian Osnes, sier Linde er en betydelig aktør i markedet for tanker til lagring av nedkjølte gasser.

– Vi har stor tiltro til at de er rett aktør når vi sammen skal finne løsningene som skal sørge for sikker lagring og barrierekontroll for flytende hydrogen om bord i skip. Regelverket for disse løsningene er ennå ikke utviklet, og vi er glade for å ha med Linde når vi skal inn i en godkjenningsprosess som vi forventer vil bli svært utfordrende.

Til å levere brenselceller har Havyard Group valgt PowerCell.

– PowerCells kjerneteknologi for brenselceller er svært godt dokumentert gjennom samarbeidet de har med Bosch for bilindustrien, og vi ser derfor veldig frem til å jobbe sammen med dem for å skape de riktige løsningene også for maritim sektor.

Osnes sier at en brenselceller har likhetstrekk med batteriteknologien som NES allerede har jobbet mye med , og han tror derfor at dette samarbeidet vil gi gode løsninger når de nå skal ta nullutslippsmålet et skritt videre; fra batteri til hydrogen.

Skal tilbys Havila Kystruten
Avtalen går ut på at Havyard-selskapene sammen med PowerCell og Linde skal designe en hydrogen-løsning og gjøre første trinn av sertifiseringen. Denne løsningen skal tilbys Havila Kystruten for ettermontering.
– Dette utfordrer oss til å tenke på total-løsning helt fra starten av. Vi skal levere et system som er sikkert, som tar lite plass, som er enkelt å ettermontere – og selvsagt som fungerer, sier Osnes.

Systemet som blir utviklet er designet i moduler, og skal både kunne installeres i nybygg og ettermonteres i seilende skip. Slik kan man kunne bidra til skip med nullutslipp i stor skala over lange distanser, eller kraftige kutt i utslippene fra skip som satser på hybriddrift.

Kurt W. Vadset

redaksjon[a]maritimt.com

Kommenter denne artikkelen

Relaterte artikler